April 2017:

Nieuwe fase in de samenwerking KNNV en IVN

In april 2017 hebben de KNNV, het IVN en de Heimans en Thijsse Stichting een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de komende drie jaar.

Meer bijzonderheden hierover vindt u in de bijlagen:
1. Een brief aan de afdelingsbesturen:
    20170413 Brief samenwerking IVN-KNNV-HTS tbv afdelingen april 2017-def
2. Een overzicht van reeds bestaande samenwerkingen van afdelingen:
    20170413 Lokaal Samenwerken Werkt april 2017 pdf
3.
Een brief aan de afdelingsbesturen over de praktische invulling van het maken van samenwerkingsafspraken:
    20170413 voorbeeld_samenwerkingsovereenkomst_lokaal_definitief pdf

 

 

Berichten uit 2015:

 

“Samen op weg naar een nieuwe organisatie” of beter van niet?

Tekst: ongeveer als in Ratelaar 1502; aangepast op 10-07-2015;

bijlage: Contourennota versie 08052015 _4

Belangrijk: de eerder vermelde reactietermijn is vervallen.


In de Ratelaar van juni 2015 hebben Henk Wardenaar (voorzitter IVN) en ik een aftrap gegeven voor de discussie over de vorming van een nieuwe natuurorganisatie waar IVN en KNNV in op zouden moeten gaan. Een meningpeiling onder de leden hoe zij daar tegenaan kijken. Een paar reacties hebben wij ontvangen ondanks het feit dat de Contourennota, waar de landelijke besturen hun ambitie uiteenzetten, niet voor ieder toegankelijk was. Nu is deze nota voor ieder op deze website in te zien: Contourennota versie 08052015 _4.

Naar aanleiding van deze nota heeft het bestuur van de KNNV afdeling Den Haag e.o. over het voornemen van de landelijke organisatie gesproken. Het bestuur is van mening dat het een goede zaak is te streven naar een brede natuurorganisatie.  Met een breed aanbod van activiteiten en diensten bereik je meer mensen en stimuleert het om bij te dragen, mee te doen en actief te worden en te blijven. Het bundelen van kennis en ervaring op het gebied van natuureducatie, natuurkennis en natuurbescherming legt een goede basis om hét aanspreekpunt hiervoor in Den Haag en Nederland te worden. Het zetten van stappen om de bestaande versnippering van natuurverenigingen terug te dringen is positief. Het Vlaamse voorbeeld van Natuurpunt is aansprekend en het is in wederzijds belang om de nieuwe Nederlandse organisatie daaraan te spiegelen.

Het hebben van een ambitie alleen is niet voldoende. Om deze te realiseren moet sprake zijn van draagvlak en een zorgvuldige aanpak. Daar vraagt het bestuur aandacht voor. Onze leden zijn vaak individualisten en niet zelden richten zij zich op specifieke onderdelen van onze flora en/of fauna. Bovendien laten wij een naam en historie van 114 jaar niet graag achter ons. De nieuwe natuurvereniging moet het vertrouwen geven dat bestaande activiteiten kunnen worden voorgezet en met trots naar de nieuwe vereniging gekeken kan worden.
In de contourennota is nauwelijks aandacht besteed aan de risico’s die kleven aan het samenvoegen van twee verenigingen. Is samenwerken op lokaal niveau op vrijwillige basis redelijk van de grond gekomen, op landelijk niveau zijn daarvan nog weinig resultaten te zien geweest. Het is wenselijk om in de aanpak daarin eerst een paar concrete stappen te zetten voordat een nieuwe vereniging wordt gevormd.  Naast de sterke punten, die uitvoerig aan bod zijn gekomen in de nota, hebben beide organisaties zwakke punten. Zijn deze getackeld?  Naast de kansen die er liggen zijn er ook bedreigingen. Een onzekere financiële toekomst en onzekerheid over de medewerking van leden. Hoe ga je daar mee om? Bewust deze vragen te beantwoorden en daarover te communiceren naar de leden vergroot naar de mening van het bestuur het vertrouwen en daarmee het draagvlak onder de leden en het vergroot de kans van slagen.

Het landelijke bureau wil na de zomer met een bijgestelde contourennota komen. Ook deze nota zullen wij met onze leden delen en op onze website plaatsen.
Het staat iedereen vrij te reageren (voorzitter@den-haag.knnv.nl) .


Namens het bestuur afdeling Den Haag

John van Wensveen
Voorzitter

 

Voor meer over onderstaand onderwerp; zie: Nieuwe Organisatie? - meer documenten.

Deel deze pagina