Paddenstoelen inventarisatie landgoed Oosterbeek in 2015.

Kees Pinster; (half november 2015): "Bijgaand stuur ik jullie het overzicht van 70 vondsten in landgoed Oosterbeek, een kleine twee weken geleden. Met onder meer de Zoetgeurende satijnzwam en de Bedwelmende inktzwam. Kijk maar op internet (o.a. op de NMV Verspreidingsatlas paddenstoelen) om te zien hoe ze eruit zien en hoe zeldzaam ze zijn."

Het betreffende overzicht staat hieronder als bijlage. (Als Excel .xlsx -file).


Paddenstoelen inventarisatie De Klip en Meeuwenduin 2015.
en
Vondsten tijdens het paddenstoelen-vogelweekend op Terschelling (okt 2015).


Kees Pinster; (half december 2015): "De lijst van onze excursie in De Klip is klaar (behalve dat Arie nog een kweek heeft van een Xylaria – Geweizwam en een Entoloma - Satijnzwam op Waarneming heeft gezet), maar de lijst is weer indrukwekkend, zeker voor deze tijd van het jaar. Totaal 83 soorten, waarvan 18 soorten uit de categorie Rode Lijst 2008.

Ik geeft bij deze lijst enige uitleg: in de laatste kolom (Rode Lijst index 1987, dus vrij oud)  staan cijfers. De 1 staat voor uiterst zeldzaam, de 2 voor zeer zeldzaam, de 3 voor zeldzaam en de 4 voor vrij zeldzaam.  In de klom daarnaast (de veel recentere Rode Lijst 2008) worden andere categorieën gehanteerd door de NMV. Daarin staat TNB voor Thans Niet Bedreigt, GE voor Gevoelig, KW voor Kwetsbaar, BE voor Bedreigd en EB voor Ernstig Bedreigd. NB staat voor Niet Beschouwd en OG voor Onvoldoende Gegevens; beide dus (nog) niet goed onderzocht en meestal zeldzaam.

Ook stuur ik jullie de lijst van onze vondsten tijdens het paddenstoelen-vogelweekend op Terschelling, eind oktober. Weer een lijst met veel en ook wel bijzondere vondsten, zoals de Duindikhoed, Honingwasplaat en de Warrige graskorstzwam. De laatste drie soorten op deze lijst waren nadeterminaties van Arie, die geplaatst worden in de categorie NB en OG. Arie vindt vaker niet beschreven soorten, meestal van die kleine ascomyceten. Klasse."

Kees Pinster; (24 december 2015):

Hier de vondsten van onze laatste excursie in 2015 op landgoed Rust en Vreugd. Totaal 75 vondsten, waaronder enkele nieuwe soorten van onze werkgroep, met dank voor het goede zoeken van iedereen. We hadden in 2015 totaal 1112 vondsten plus 101 vondsten tijdens een NMV-excursie in De Horsten. Een prima jaar van onze werkgroep.

Jaap Mennema heeft tijdens onze bijeenkomst bij Lenie gevraagd eigen (bijzondere) vondsten ook bij hem te melden en die komen dan in het jaarverslag van onze werkgroep onder de categorie ‘Buitenbeentjes’. Mail ze door aan Jaap (mennemageldorp@hetnet.nl).

Lenie Bakker kreeg tijdens die bijeenkomst een fotoboekje; bekijk hier de albelli-versie .
Lenie, Jaap en Kees Fokkens kregen ieder toen ook het prachtige fotoboek  ‘Het leven van paddenstoelen en schimmels’ van Jens Petersen.

 

Paddenstoelen inventarisatie in het Westduinpark in 2015
door P.N. Peperkamp en R. Wielinga

De resultaten van deze inventarisatie 2015 staan hier als (geïllustreerde) pdf-file.
Bekijk 'm ! Net als bij de inventarisatie van 2014 is het de moeite waard!

 

Jaaroverzicht 2015 van de werkgroep,
door Jaap Mennema
In de bijlage het jaaroverzicht 2015 van de werkgroep, dat (weer) minutieus door Jaap Mennema in elkaar gezet is. ‘Eindelijk …. weer eens een goed paddenstoelenjaar’, aldus Jaap. 

 

 

De lijsten van 2015 treft u hieronder als bijlagen aan (Als Excel .xlsx -files, of als .PDF).

Deel deze pagina