In de plantenwerkgroep zijn 16 leden actief.

Bijna iedere week is er 's zomers een activiteit, meestal op vrijdagmiddag, en 's winters eenmaal per maand.
Wat doen we?

 •  Inventarisaties van een gebied in of om Den Haag:
  • Monitoring in de duinen voor Dunea;
  • Klassieke inventarisatie van een hok (vierkante kilometer), dit jaar in ’t Lien in Leidschendam;
  • Nieuwe Strepen: eenmalige opname van een km-hok;
   De gegevens worden doorgestuurd naar Verspreidingsatlas ten behoeve van de Nederlandse florakartering;
  • Studie- excursies naar bijzondere gebieden.
   We waren dit jaar in het Wilhelminapark in Rijswijk en aan de oever van de Broeksloot langs de Maanweg.
 •  Studiebijeenkomsten tijdens het winterseizoen.
  Eenmaal per maand, meestal op dinsdagavond in het
  Milieu Educatief Centrum Reigershof.
  Op deze avonden wordt bij toerbeurt een plantenfamilie of floristisch onderwerp door één van de leden voorbereid en behandeld.
  Het programma voor de komende winter wordt op de eerste winteravond in september of oktober vastgesteld en hieronder
  * bekendgemaakt.
 •  Organisatie van een Plantenweekend,voor alle leden van de afdeling toegankelijk.
  Dit jaar waren we in de Achterhoek. Zie verslag en foto’s; binnenkort op
  de pagina verslagen.
  Nieuwe leden en belangstellenden zijn van harte welkom.
  Ga eens mee op excursie of inventarisatie en/of bezoek eens een winteravond.
  Informatie bij: Ineke Gilbert.  (070) 211 82 54 of inekegilbert@ziggo.nl .

 

 
Tabel: 2017/2018 (*= Info volgt)

 Weekdag  Dag  Maand  Wie  Onderwerp
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 
Belangstellenden: graag van tevoren contact opnemen met Ineke Gilbert.

Voor excursies:     zie ook: de Nieuwsbrief van KNNV Afd. Den Haag.

 

Deel deze pagina