We zijn een werkgroep met 15 actieve leden.

's Zomers is er bijna iedere week een buitenactiviteit en 's winters eenmaal per maand een studiebijeenkomst. Deze worden gehouden in het Milieu Educatief Centrum Reigershof, Reigersbergenweg 280, Den Haag (Mariahoeve)

 • Inventarisatie van een gebied in of om Den Haag. In 2016 was dat in de buurt van het Prinsenduin.
  De gegevens worden doorgestuurd aan Floron ten behoeve van de Nederlandse florakartering.
 • Monitoren van een aantal geselecteerde soorten in de duinen op verzoek van Dunea.
  Deze gegevens leveren een bijdrage aan het beheer van het duingebied.
 • Het Nieuwe Strepen. In 2016 zijn weer meerdere kilometerhokken geïnventariseerd.
 • Studie-excursies naar bijzondere gebieden.
 • Studiebijeenkomsten tijdens het winterseizoen. Eenmaal per maand, meestal op de derde dinsdag van de maand om 20.00 uur.
  Op deze avonden wordt bij toerbeurt een onderwerp door één van de leden voorbereid en behandeld. Afgelopen jaar zijn o.a. grassen, varens en russen aan bod gekomen.
  Het programma voor de komende winter wordt op de eerste winteravond in september vastgesteld en hier onderaan de pagina bekendgemaakt.
 • Ieder jaar organisatie van een plantenweekend, voor alle leden van de afdeling toegankelijk. Lees de de verslagen; waaronder het verslag van 2015.

Nieuwe leden en belangstellenden zijn hartelijk welkom.
Ga eens mee op excursie of inventarisatie en/of bezoek eens een winteravond.

Informatie bij: Ineke Gilbert.  070-211 8254 of inekegilbert@ziggo.nl

viooltjes
Tabel: 2016/2017 (*= Info volgt)

 Weekdag  Dag  Maand  Wie  Onderwerp
dinsdag 8 november Gerrit Anjerfamilie
dinsdag 13 december Peter Ecologische
verbindingszones
dinsdag 24 januari Lex Gallen
dinsdag 21 februari * *
dinsdag 21 maart * *

 

 

 

 

 Belangstellenden graag van tevoren contact opnemen met Ineke Gilbert.

Voor excursies: zie ook: de Nieuwsbrief van KNNV Afd. Den Haag.

 

"Actueel": een bericht van Floron:
Bijgaand als pdf-bestand een brochure over de Flora Zeelandica in wording. Een bijzonder boek over de wilde planten van Zeeland dat volgens de planning in voorjaar 2018 gepubliceerd zal worden door FLORON . Nog een jaar te gaan dus.
Je kunt de initiatiefnemers helpen door nu al één of meerdere exemplaren te bestellen tegen een zeer aantrekkelijke “voorintekenprijs”. Deze voorverkoop is mede van belang voor het bepalen van de oplage.
Meer hierover: zie de brochure (hieronder als bijlage).

 

 

 

 

Deel deze pagina