De nieuwste de De Ratelaar is van maart 2020: Nr. 2002;
Bekijk 'm hier als: Flipbook.

De De Ratelaar Nr. 2003 is half september 2020 te verwachten.


De De Ratelaar is een gezamenlijke uitgave van de Haagse afdelingen van KNNV en IVN.
De De Ratelaar is de voortzetting van de De Kleine Ratelaar, het blad van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Den Haag.
De De Ratelaar verschijnt steeds: half maart, half juni, half september en half december.


Kopij KNNV mailen aan Lisette van Pelt: redactie@den-haag.knnv.nl


Naamgeving van de bijlagen onderaan deze pagina:

2002Ratelaar.pdf = de 2e Ratelaar in 2020; in dit geval: zonder programma 3e kwartaal 2020.


Gebundelde "De Ratelaar"-s vindt u op de pagina "Oudere De Ratelaar's"
Kijk ook nog 'ns naar kaften van De Ratelaar's van 2004 t/m 2010.

Deel deze pagina