De Ratelaar

De nieuwste De Ratelaar is Nr. 1703:
Voorpagina Ratelaar 1703


De Ratelaar is een gezamenlijke uitgave van KNNV en IVN.
De Ratelaar is de voortzetting van De Kleine Ratelaar, het blad van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Den Haag.
De Ratelaar verschijnt steeds: half maart, half juni, half september en half december.

KNNV Redactie: <vacature>; wij zijn op zoek naar redactieleden voor de KNNV.
Info: red.ratelaar@gmail.com


Naamgeving: 1703Ratelaar.pdf = de 3e Ratelaar in 2017 met programma 4e kwartaal 2017.


Recente Ratelaars vindt u hieronder apart; oudere Ratelaars per jaar gebundeld.

Deel deze pagina