De nieuwste de De Ratelaar is Nr. 1902:


De De Ratelaar is een gezamenlijke uitgave van KNNV en IVN.
De De Ratelaar is de voortzetting van de De Kleine Ratelaar, het blad van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afdeling Den Haag.
De De Ratelaar verschijnt steeds: half maart, half juni, half september en half december.

-------------
KNNV Redactie: <vacature>
; wij zijn op zoek naar redactieleden voor de KNNV.
Info: red.ratelaar@gmail.com

-------------
Naamgeving van de bijlagen onderaan deze pagina:

1901Ratelaar.pdf = de 1e Ratelaar in 2019 met programma 2e kwartaal 2019.

-------------
Gebundelde "De Ratelaar"-s vindt u
op de pagina "Oudere De Ratelaar's"
Kijk ook nog 'ns naar kaften van De Ratelaar's van 2004 t/m 2010.

Bijlage: 

Deel deze pagina