Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
KNNV Afdeling Den Haag
 
 
 
REGLEMENT MEERDAAGSE EXCURSIES
 
Deelname

 1. Deelname staat open voor leden en huisgenootleden van de KNNV, afdeling Den Haag.
 2. Huisdieren worden niet toegelaten.
 3. De organisatie behoudt zich het recht voor personen van deelname uit te sluiten, indien zij naar haar oordeel wegens hun lichamelijke- of geestelijke conditie een beletsel zouden kunnen vormen voor het normale verloop van een excursie.

Aanmelding

 1. De opgave van een excursie vindt plaats door toezending van het ingevulde aanmeldingsformulier aan de organisatie en het overmaken van het inschrijfgeld.
  De organisatie kan aanvullende gegevens vragen, indien het aanmeldingsformulier niet volledig is ingevuld.

  Het aanmeldingsformulier en het inschrijfgeld dienen op de uiterste datum van aanmelding ontvangen te zijn.
 2. De volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld bepaalt de volgorde van plaatsing. Wie niet geplaatst wordt krijgt het inschrijfgeld gerestitueerd.
 3. Uiterlijk twee weken vóór de vertrekdatum krijgen degenen die zich hebben aangemeld bericht van plaatsing.
  Wie niet geplaatst kan worden krijgt bericht van restitutie van het inschrijfgeld.

Annulering

 1. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.
 2. De organisatie en de vereniging behouden zich het recht voor een excursie te annuleren wegens een onvoldoende aantal deelnemers of onvoorziene omstandigheden.
 3. Indien door een lid de aanmelding wordt geannuleerd na de uiterste datum van aanmelding, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

Kosten

 1. In de prijs van de excursie zijn uitsluitend de vermelde kosten begrepen.

Voorbehouden

 1. De organisatie en de vereniging behouden zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de excursie.
 2. De organisatie kan deelnemers aanwijzingen geven in het belang van de veiligheid of het welslagen van de excursie.
 3. Deelname vindt plaats op volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer.
  De vereniging en de organisatie zijn niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen die voortvloeien uit deelname aan een excursie.

 

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 3 december 2007

Deel deze pagina