strand

De Strandwerkgemeenschap (SWG) helpt bij het ontdekken van het leven van het leven in zee. De SWG probeert de hele Nederlandse zeekust systematisch te inventariseren op aangespoelde planten en dieren. Daarvoor monitoren een aantal lokale groepen regelmatig een afgesproken deel van het strand. In dat kader heeft de Haagse afdeling van de SWG een kilometer strand in Kijkduin onder zijn hoede. Volgens een afgesproken rooster wordt dat traject elke twee weken bezocht om te kijken wat er aangespoeld is. Zo`n wandeling duurt meestal nog geen uur.

Je hoeft echt geen bioloog te zijn om mee te kunnen doen. Soortenkennis is belangrijk, maar die doe je op binnen de SWG. Dus loop eens een keer mee en een frisse neus is nooit weg.

De gegevens over strandvondsten worden vastgelegd in een Centraal Systeem. Het is in de loop der jaren een omvangrijk archief geworden, dat vaak wordt geraadpleegd voor wetenschappelijk onderzoek.

De SWG geeft eigen boekjes en tabellen uit en in samenwerking met het KNNV worden er ook Wetenschappelijke Mededelingen uitgegeven.

Het tijdschrift van de SWG, Het Zeepaard, verschijnt zes keer per jaar op A5-formaat met informatie over het zeemilieu, zoals overzichten van strandvondsten, boekbespreking, excursieverslagen en natuurlijk strandexcursies.

zeeklit

Voor informatie kunt u terecht bij:
Laus Hendriks
Coördinator strandwerkgroep KNNV-afd. den Haag
tel. (070) 394 60 65

Voor excursies; zie: de Nieuwsbrief van KNNV Afd. Den Haag.

 

Zie ook:
Het jaarverslag van de Strandwerkgroep over 2018 ! en:
Het jaarverslag van de Strandwerkgroep over 2017 !

Deel deze pagina