Datum: 
zondag 13 augustus 2017 10:00
Type activiteit: 
Excursie

We raden aan waterdicht schoeisel te dragen tijdens de excursie en iets te eten en drinken mee te nemen.

Langs de IJssel bij Brummen ligt Cortenoever, de kronkelwaard Cortenoever. Tijdens de gewestelijke excursie in mei was dit gebied afgesloten vanwege een mogelijk broedgeval van de Kwartelkoning. In augustus is het gebied toegankelijk en gaan we alsnog in dit interessante gebied op excursie.

Een kronkelwaard is ontstaan doordat de rivier steeds grotere bochten ging maken met zijn stroomgeul. Door menselijk ingrijpen, het aanleggen van dijken en kribben in de rivier, blijft de rivier nu binnen zijn oevers. Dit deel van Cortenoever ligt buitendijks, de uiterwaard overstroomt bij hoog water.  Daardoor vindt nog steeds afzetting plaats van zand en klei. Het gebied heeft behoorlijk wat reliëf.

Omdat hier steeds extensief geboerd is, met paarden en weinig bemesting, is het gebied één van de parels van buitendijks land. Het land is voor een deel in gebruik als extensief akkerland met akkerplanten als Rode ogentroost, Aardaker en Groot spiegelklokje. Deels is het hooiland met planten als Kruisbladwalstro, Brede ereprijs en Knikkende distel. Het gebied is eigendom van Staatsbosbeheer en op wegen en paden vrij toegankelijk.

Deelnemen kan na opgave. Om 10.00 uur verzamelen op de Weg naar het Ganzenei, Cortenoever, Brummen. Vanaf de nieuwe IJsselbrug te Zutphen eerst terugrijden naar Zutphen. Tegenover de afslag naar Brummen rechtsaf de Cortenoeverseweg op. Daarna links de Piepenbeltweg en tenslotte de Weg naar ’t Ganzenei. Parkeren bij de gidsen daar aanwezig. Eigen drinken en eten meenemen.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
de Weg naar Het Ganzen Ei, Brummen
Contactpersoon: 
Klaske ten Grotenhuis, ktengrotenhuis@kpnmail.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina