Datum: 
zondag 20 augustus 2017 10:00
Type activiteit: 
Excursie

Ooit graasden hier de gezamenlijke schaapskuddes van de nabijgelegen dorpen Empe en Tonden. Pas toen de schaapskuddes overbodig waren geraakt werd het gebied ontgonnen.

De Empese en Tondense Heide is een natuurgebied in de buurt van de dorpjes Empe en Tonden zo ongeveer halfweg Klarenbeek en Hall. Een prachtig waterrijk heide- en blauwgraslandgebied waar in voorjaar en zomer bijzondere bloemen bloeien.

Kwetsbare natuur
Door daling van de grondwaterstand dreigden de bijzondere planten van deze natte heide en blauwgrasland te verdwijnen.

In 2012 en 2013 zijn maatregelen genomen om verdere verdroging van de kwetsbare natuur tegen te gaan. Zo zijn de twee heidegebieden ontdaan van bomen, zijn de beken ondieper gemaakt en veel sloten gedempt. Ook is een groot deel van de bovenste, humusrijke laag verwijderd. Voor de bijzondere soorten in het blauwgrasland is dit van vitaal belang.

IJsvogelvlinder
Op de Empese en Tondense Heide is veel te zien. In de graslanden groeien bijzondere planten als Spaanse ruiter de gevlekte orchis en ook de roodachtige ronde zonnedauw. In het gebied is de grauwe klauwier waargenomen. Op en rond de heide komen kamsalamander en meer dan tien zeldzame insectensoorten voor, waaronder de gouden sprinkhaan, zompsprinkhaan, tengere pantserjuffer en heideblauwtje. Ook de zeer zeldzame ijsvogelvlinder is hier waargenomen.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Klarenbeekseweg 99, 7381 BE, in Klarenbeek
Contactpersoon: 
Nienke Dijkstra, dijkstra_nienke@hotmail.com
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina