Datum: 
donderdag 14 december 2017 20:00
Type activiteit: 
Lezing
• Datum: donderdag 14 december 2017
• Tijd: 20.00 uur tot ca. 22.00 uur
• Locatie: Restaurant en zalencentrum de Lindeboom, Lindeboomsweg 1a, Schalkhaar
• Spreker: Mark Hoksberg
 
Mark Hoksberg is werkzaam als ecoloog bij een ecologisch adviesbureau en heeft beroepsmatig veel te maken met natuurwetgeving. Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. De wet vervangt drie eerdere wetten: De natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Behalve bescherming van de natuur zijn er nog twee doelen, namelijk vereenvoudiging van de regels en decentralisatie van verantwoordelijkheden. Er zijn dus meer taken en bevoegdheden naar de provincies gegaan. De provincie heeft met de nieuwe wet meer verplichtingen en mogelijkheden gekregen voor actieve bescherming van soorten. Biedt dit mogelijkheden voor natuur- en milieuorganisaties? Helaas is een groot aantal planten en dieren dat binnen de flora- en faunawet beschermd was dat niet meer binnen de Wet natuurbescherming. 
 
Wat zijn de gevolgen? Gaan soorten van de Rode lijst beter beschermd worden binnen de Wet natuurbescherming?
 
We zullen er meer over horen tijdens de lezing van Mark Hoksberg.
Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Restaurant en zalencentrum de Lindeboom, Lindeboomsweg 1a, Schalkhaar
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina