Datum: 
vrijdag 6 september 2019 09:30
Type activiteit: 
Natuurwandeling

Voor iedereen. Thema: duurzame bedrijfsvoering in het buitengebied.
We beginnen met een rondleiding door Hans Nijkamp van melkveehouderij Nijkamp-Marsman. Hans is een voortrekker op het gebied van duurzame bedrijfsvoering. Het este dak zonnepanelen van het Noaber-Energie Fonds werd op zijn melkveestal gelegd. Pasgeleden is er een mestvergister gebouwd
die ook fosfaat en stikstof uit de mest haalt. Hans heeft de Teeltcursus Kroos van Van Hall Larenstein gevolgd en is in het bezit van een experimentele eendenkrooskweker.
De rondleiding duurt ongeveer 45 minuten. Daarna gaan we wandelen op ldgoed Oxe.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
melkveehouderij Nijkamp-Marsman, Oxersteeg 18, Oxe
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina