Datum: 
zaterdag 26 september 2020 15:00
Type activiteit: 
Natuurwandeling

Zaterdag 26 september wordt in de bibliotheek een lezing gegeven met de titel Stadsflora in Deventer, met aansluitend een stadswandeling o.l.v. Ton Denters en Gerrit Hendriksen. Aanleiding is de publicatie van de gids Stadsflora van de Lage landen van Ton Denters. Daarin wordt een overzicht gegeven van planten die te vinden zijn in steden in Nederland en Vlaanderen en waarom juist die planten in de stad zijn te vinden.
Verschillende factoren zijn van invloed geweest op de soorten planten die in Deventer een thuis hebben gevonden, zoals de historische rol van handelsstad. Het Pothoofd was vroeger de aanlegplaats voor schepen waar goederen van over de wereld werden gelost. Met die handel kwamen plantaardige verstekelingen mee, zaden die zorgden voor de groei van exotische planten. Aan het eind van de 19de eeuw ontdekten floristen tal van vreemde planten in het havengebied van Deventer, uitheemse planten die ‘pothoofdplanten’ werden genoemd. Van die tijd resteren nog soorten als Hongaarse en Oosterse raket.

Programma en tijden:
Vanaf circa 14.30 uur bent u welkom in theatercafé Oscar in de Bieb aan de Stromarkt.
Om 15.00 uur start Ton Denters met een introductie van de Stadsflora, gevolgd doorGerrit Hendriksen met een toelichting op de typische karakteristieken van Deventer.
Daarna splitsen we ons in twee groepen en gaan we op zoek naar typische Deventer plantensoorten. De wandeling duurt circa 1,5 uur. 
Na afloop verzamelen we ons weer in theatercafé Oscar in de Bieb om na te praten en ervaringen uit te wisselen. Ook kunt u de Stadsflora laten signeren, die voor € 34,99 te koop is bij boekhandel Praamstra.   

Reserveren en corona-maatregelen:
U dient vooraf een plaats te reserveren bij Frens Westenbrink, f.westenbrink@kpnmail.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.
De entree kost €5, dat is inclusief een consumptie.
Vanwege de coronacrisis hanteren we een maximum van 20 deelnemers. U en uw huisgenoten moeten gezond zijn, de verantwoordelijkheid voor besmettingsrisico’s ligt bij de deelnemers. Tijdens de lezing worden de benodigde veiligheidsmaatregelen genomen. De excursie wordt in twee groepen van 10 personen gevoerd, tijdens de wandeling dient u een onderlinge afstand van 1,5 meter in acht te nemen.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
theatercafé Oscar in de Bieb aan de Stromarkt
Kosten: 
5 Euro
Contactpersoon: 
Frens Westenbrink, f.westenbrink@kpnmail.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina