Datum: 
zaterdag 8 augustus 2020 13:00
Type activiteit: 
Excursie - vlinders insecten

De excursie is uitsluitend voor IVN-leden en KNNV-leden Organisator: KNNV-IVN Programmacommissie
NB: de excursie is VOL; je komt op de wachtlijst

Het Kuinderbos is 1200 ha groot en telt 45 grote en kleine vennetjes. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Er wordt veel gedaan aan bosrandenbeheer en vlindervriendelijk onderhoud van graslanden. Dat houdt in dat er alleen gemaaid wordt waar nodig en dat er verder schapen, paarden en koeien worden ingezet voor begrazing. Ook zijn er veel bloemendragende struiken aangeplant. Het blijkt dat met kleine aanpassingen vaak al leuke effecten worden bereikt.

In het gebied zijn bijna 50 soorten libellen (o.a. in 2018 de oostelijke witsnuitlibel!) en 30 soorten dagvlinders waargenomen. De grote vos is in opkomst, waarschijnlijk door het beheer van wilgen knotten in bospercelen. Vorig jaar is er ook de grote vuurvlinder gezien!

Gidsen Staatsbosbeheer: Harco Bergman, boswachter van het gebied en Gerard Eggens, vlinder- en libellenspecialist.

Vervoer: op eigen gelegenheid. De deelnemers regelen zelf de reis naar het startpunt.
Start excursie: 13.00 uur, de wandeling duurt circa 2 uur.
Locatie en startpunt: Kuinderbos, Hopweg 21, 8314 PX, Bant
Aanmelden verplicht/nadere info bij Frens Westenbrink: f.westenbrink@kpnmail.nl  of 06-53226766.

Verder gelden de volgende voorwaarden/condities:
1.         Deelnemers en huisgenoten daarvan moeten gezond zijn.
2.         De verantwoordelijkheid voor besmettingsrisico’s ligt bij de deelnemer.
3.         Tijdens de excursie moet 1,5 meter afstand in acht worden genomen. 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Locatie en startpunt: Kuinderbos, Hopweg 21, 8314 PX, Bant
Contactpersoon: 
Frens Westenbrink: f.westenbrink@kpnmail.nl of 06-53226766
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina