In 2015 is op verzoek van Stichting IJssellandschap het in 2014 heringerichte Gooiermars gebied aan de lijst van langjarige projecten toegevoegd. Stichting IJssellandschap neemt het beheer van de heringerichte gebieden op zich van landgoed de Bannink en heeft tevens een aantal delen rondom de Gooiermars overgenomen.
Ter informatie is het document Inrichting en beheer Gooiermars hier te downloaden.

Begin 2015 zijn 8 transecten in twee deelgebieden uitgezet, 3 in de in het inrichtings document genoemde cluster Noord en 5 in cluster West. Hieronder de ligging van de transecten.

Gooiermars transecten
In de loop van 2016 zullen de eerste resultaten beschikbaar worden gemaakt via deze website.

Deel deze pagina