Door het Landgoed Oostermaet in Lettele loopt de watergang Lettelerleide. Deze watergang, die tot voor kort steile oevers had, is ondieper gemaakt en heeft aan één zijde een flauw oplopende oever gekregen. Ook is op één van de aangrenzende percelen een poel aangelegd. De maatregelen zijn uitgevoerd voor de waterhuishouding en ter bevordering van de natuurwaarden. Het is een gezamenlijk project van de Stichting IJssellandschap (eigenaar van de gronden) en het Waterschap Groot Salland.

Op verzoek van IJssllandschap verzorgt de KNNV afd. Deventer de monitoring van de vegetatieontwikkeling langs de nieuwe, flauwe oevers van de Lettelerleide, langs de oevers van de poel en in een nieuw gerealiseerde laagte in het grasland. Er wordt gewerkt met permanente kwadraten voor de oevers en een transekt door de laagte. De monitoring is voor het eerst in 2010 uitgevoerd. Het project zal meerdere jaren lopen. Onderaan de pagina wordt per jaar de verslaglegging beschikbaar gesteld.

Dit jaar (2010) is de zeldzame pilvaren (Pilularia globulifera) gevonden.

Pilularia globulifera

Per jaar wordt een jaarrapportage gemaakt. Deze bestaan vaak uit meerdere documenten.
2011 - Verslag Letterlerleide 2011
2011 - Locaties dwarsprofielen 2011
2012 - Verslag Letterlerleide 2012

Deel deze pagina