Sinds 2014 is de gezamenlijke mossenwerkgroep van de afdelingen van KNNV- en IVN- Deventer gestart.
In 2015 is besloten dat de werkgroep zich gaat bezighouden met de inventarisatie van het uurhok Deventer-Oost. Door de BLWG was dit uurhok
aangewezen als een locatie waar de laatste 25 jaar nog te weinig op systematische wijze mossen zijn gedetermineerd (www.BLWG.nl).
In figuur 1 is dit uurhok weergegeven. In 2015-2016 is kmhok 212-476 onderzocht (Zandwetering in Baarlerhoek) en in 2016-2017 was dit kmhok 210-475
(Schalkhaar). Dit seizoen tussen oktober 2017 en april 2018 zijn twee kilometerhokken geïnventariseerd: 210-478 en 211-478. Landgoed Frieswijk maakt een
belangrijk deel uit van het onderzochte gebied.
Een van de bijzondere gebieden rondom Deventer mag toch wel Moespotleide worden genoemd. De MWG heeft hier in najaar 2018 en voorjaar 2019 een inventarisatie gedaan op het door Stichting IJssellandschap beheerde terrein.
Van de inventarisaties worden verslagen gemaakt welke ter download hieronder worden aangeboden.

Heeft u belangstelling of wilt u meedoen, dan kunt u contact opnemen met Marjolein Vermeij (Marjoleinvermeij@gmail.com)

Verslagen die zijn te downloaden:

jaar KM hok Download
2015-2016 212-476
2016-2017 210-475  
2017-2018 210-478 en 211-478 verslag 2017-2018
2018-2019 209-479 (Moespotleide) verslag 2017-2018

Deel deze pagina