Sinds 2014 is de gezamenlijke mossenwerkgroep van de afdelingen van KNNV- en IVN- Deventer gestart.
In 2015 is besloten dat de werkgroep zich gaat bezighouden met de inventarisatie van het uurhok Deventer-Oost. Door de BLWG was dit uurhok
aangewezen als een locatie waar de laatste 25 jaar nog te weinig op systematische wijze mossen zijn gedetermineerd (www.BLWG.nl).
In figuur 1 is dit uurhok weergegeven. In 2015-2016 is kmhok 212-476 onderzocht (Zandwetering in Baarlerhoek) en in 2016-2017 was dit kmhok 210-475
(Schalkhaar). Dit seizoen tussen oktober 2017 en april 2018 zijn twee kilometerhokken geïnventariseerd: 210-478 en 211-478. Landgoed Frieswijk maakt een
belangrijk deel uit van het onderzochte gebied. Van de inventarisaties worden verslagen gemaakt welke ter download hieronder worden aangeboden.

Heeft u belangstelling of wilt u meedoen, dan kunt u contact opnemen met Marjolein Vermeij (Marjoleinvermeij@gmail.com)

Verslagen die zijn te downloaden:

jaar KM hok Download
2015-2016 212-476
2016-2017 210-475  
2017-2018 210-478 en 211-478 verslag 2017-2018

Deel deze pagina