vrijdag 16 februari 2018

In september 2017 is het boekje over De Slenk verschenen. Het is geschreven door Hans Grotenhuis en gaat over 45 jaar KNNV-natuurbeheer in landgoed Het Oostermaet bij Lettele, vijf kilometer buiten Deventer. Dankzij de onafgebroken inzet en leiding van Hans is het ruim 7 hectare grote natuurgebied “De Slenk” ontstaan binnen dit landgoed.
In het boek wordt het proces beschreven van jarenlang spitten, zagen, denken, plannen en begeleiden, waarbij  stap voor stap dit natuurpareltje ontstaan is. Ook is er informatie te vinden over het oude gebruik van dit terrein rond 1900 en over typerende planten en dieren die er voorkomen.
De terreineigenaar, Stichting IJssellandschap, is al die jaren nauw betrokken geweest bij het proces en heeft de ruimte geboden om ideeën en wensen uit te voeren.


Het werk voor de Slenk is altijd uitgevoerd onder de paraplu van de KNNV-afdeling Deventer, maar de laatste jaren grotendeels door Hans gedaan.
Wandelaars in het gebied van het Oostermaet die zich wel eens afgevraagd hebben wat de geschiedenis van het open terrein is waar je zicht op hebt vanaf het wandelpad kunnen in het boekje de interessante geschiedenis lezen.
KNNV-afdelingen die zich ook bezighouden met natuurbeheer zullen veel herkennen. Afdelingen die er mee willen beginnen kunnen met dit boekje een beeld krijgen wat er organisatorisch op je pad komt en wat er bereikt kan worden als je volhoudt.

Het boekje heeft A5-formaat en bevat 80 blz.  Het kost €10,- exclusief verzendkosten.
Voor informatie en bestelling van het boekje kunt u contact opnemen met Natuurhistorisch secretaris n.h.secretaris@deventer.knnv.nl.

Deel deze pagina