De afdeling KNNV Deventer is betrokken bij een aantal projecten waarbij natuurbeheer en/of inventarisaties van natuur gebieden een rol spelen. Hieronder een korte omschrijving van een aantal projecten.

Projecten
Oostermaet. Dit is een project met geschiedenis. Een aparte pagina is gereserveerd voor dit project. Lees meer ...

Plantenwerkgroep
Met de de stadsecoloog van de Gemeente Deventer is dit voorjaar afgesproken twee kleine projecten te starten. Te weten:
- straatkolk inventarisatie binnen Gemeente Deventer
- inventarisatie op indicator en bijzondere soorten
Sinds juli 2011 worden de gegevens bijgehouden en beschreven via een aparte pagina van de plantenwerkgroep. Volg deze link.

De KNNV is tevens betrokken bij vegetatiemonitoring van de Lettelerleide, een onderdeel van het Oostermaet. Op verzoek van IJssellandschap verzorgt de KNNV afd. Deventer de monitoring van de vegetatieontwikkeling van de onlangs aangelegde natuurvriendelijke oevers langs de Lettelerleide. Meer over dit project vind u op de speciale Lettelerleide pagina.

Paddenstoelenwerkgroep
Vanaf 2014 is er een special pagina van de paddenstoelennetwerkgroep, volg deze link om naar de paddenstoelennetwerkgroep te gaan.

Een afgerond project
Kraaigraaf
Op verzoek van het Geldersch landschap is een terrein te geinventariseerd. Het betreft "De Kraaigraaf" bij Twello, gelegen ten noorden van de Oude Wezeveldseweg. Het gebied is in 1989 verworven en is 19 ha groot. In 1993 is langs de Kraaigraaf een ontwikkelingsproject uitgevoerd, waarbij grasland is afgeplagd en een aantal poelen gegraven. Momenteel bestaat het gebied uit een kronkelige oude watergang met langgerekte stroken Populierenbos en schraal vochtig grasland. In het bos komt een struiklaag van diverse loofboomsoorten en o.a. Muskuskruid voor. De graslanden zijn soortenrijk met o.a. Biezenknoppen, Holpijp, Rietorchis en veel Grote ratelaar. Door de vele soorten planten is het gebied geschikt voor allerlei vlindersoorten. Langs de poelen komen waterjuffers en libellen voor en verder leven er veel kikkers en salamanders. Voor meer informatie en een kaartje zie www.mooigelderland.nl of natuurkaart.nl.

In 2007 is met veel enthousiasme en uitstekende resultaten de Kraaigraaf bij Twello geïnventariseerd. In totaal hebben we 1470 waarnemingen verzameld. Ze hebben betrekking op 453 soorten nl. 223 planten, 32 vogels, 18 dagvlinders, 73 nachtvlinders, 35 nachtvlinders- micro’s, 21 libellen, 30 overige insecten en 21 macrofauna (inclusief amphibieën). In 2008 zijn Voor de planten kwantitatieve analyses uitgevoerdgaan doen en verder is getracht onderlinge relaties tussen de verschillende groepen organismen te vinden.
Inmiddels is een rapport aan het Geldersch Landschap overhandigd.

Deel deze pagina