De KNNV, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging is een vereniging voor natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving.

De afdeling Regio Doetinchem is actief in de West-Achterhoek en de Liemers en is opgericht op 11 oktober 1902. Sinds 1915 heeft en beheert de afdeling een eigen natuurterrein in De Zumpe in Doetinchem. Leden ontvangen een exemplaar van het fotoboek en het inventarisatierapport van De Zumpe gratis op verzoek en zolang de voorraad strekt.

Leden kunnen meedoen aan activiteiten, excursies en cursussen van de afdeling (zoals de Plantenwerkgroep en de Zumpebeheergroep). Leden kunnen zelf een activiteit organiseren of een werkgroep opzetten. Zij kunnen ook individueel of samen meedoen met activiteiten van de landelijke organisatie en soms van andere afdelingen, zoals werkgroepen, excursies, cursussen en vakanties. Leden krijgen korting op de boeken van de KNNV-Uitgeverij.

Door samenwerking met het IVN Oude IJsselstreek kunnen leden van beide kanten deelnemen aan elkaars activiteiten. Ook brengen zij samen het afdelingsblad De Composiet uit.

Naast de activiteiten van de landelijke KNNV en de IVN afdeling, mogen leden deelnemen aan activiteiten van de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Gelderse Natuur en Mileufederatie.

Voor informatie en agenda van desbetreffende organisaties gaat u naar de websites (zie bij menubalk boven 'LINKS').

Voor meer informatie van de afdeling en het AVG, zie onderaan bij de bijlagen.

 

 

CONTRIBUTIE 2021 PER JAAR

De contributie bedraagt voor een lid €27,50   en voor een huisgenootlid € 14,50.

Een jeugdlid (t/m 25 jaar) betaalt € 17,00  en donateurs betalen minimaal € 14,00.

U kunt de contributie overmaken op bankrekening NL33ABNA0470431342 t.n.v. KNNV afd. Regio Doetinchem o.v.v. van uw naam.

Lid worden? Kijk dan bij https://www.knnv.nl/lidworden

 

Functie Naam   Tel. E-mail
Voorzitter  Esther Korndewal    06-30986621  voorzitter@doetinchem.knnv.nl
Secretaris   Erwin van Loo    06-58842211  secretaris@doetinchem.knnv.nl
Penningmeester/  Marcel Hendriks    -  penningmeester@doetinchem.knnv.nl
Ledenadministratie  Marcel Hendriks    -  penningmeester@doetinchem.knnv.nl
         
Websitebeheerder  Esther Korndewal     06-30986621  webmaster@doetinchem.knnv.nl
Plantenwerkgroep  Gerrie ten Hoopen    -  
Zumpebeheergroep  Esther Korndewal     06-30986621  voorzitter@doetinchem.knnv.nl
   Marcel Hendriks    -  zumpebeheergroep@gmail.com

 

WERKGROEPEN

-de Plantenwerkgroep en de Zumpebeheergroep (zie bij menu 'WERKGROEPEN)

 

DE COMPOSIET

Archief: https://www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/de-composiet-archief

Laatste nummer: Zie boven in menu bij 'LINKS'

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KNNV en IVN

Onze afdeling heeft in januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend met IVN Afdeling De Oude IJsselstreek. 

Leden mogen deelnemen aan elkaars activiteiten. 

Wij zetten in op een gezamenlijk ledenblad 'De Composiet'.

Ook helpen we elkaar bij activiteiten en zo mogelijk stemmen we deze op elkaar af.

Bij de interne en externe publiciteit wordt gebruik gemaakt van elkaars mogelijkheden 

www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek

 

ANDERE SAMENWERKINGSACTIVITEITEN

- Activiteiten en projecten met Gemeente Doetinchem

- Het beheer van De Zumpe met andere grondeigenaren

- De Natuurwerkdag en het deelnemen aan bijeenkomsten en cursussen bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland

- Het deelnemen aan bijeenkomsten en cursussen bij de Natuur en Mileu Gelderland (voorheen Gelderse Natuur- en Milieu Federatie)

- Erkend leerbedrijf als Opzichter / Uitvoerder groene ruimte  (SBB)

- Andere natuurorganisaties als FLORON, RAVON, SOVON, Vlinderstichting

- Heimans en Thijsse Stichting

Deel deze pagina