De KNNV, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, is een vereniging voor natuurstudie, natuurbescherming en natuurbeleving.

De afdeling Regio Doetinchem heeft als werkgebied de West-Achterhoek en de Liemers en is opgericht op 11 oktober 1902.

 

CONTRIBUTIE 2019 PER JAAR

De contributie bedraagt voor een lid € 26,75  en voor een huisgenootlid € 13,75.

Een jeugdlid betaalt € 16,25  en donateurs betalen minimaal € 13,50.

U kunt de contributie overmaken op bankrekening NL33ABNA0470431342 t.n.v. KNNV afd. Regio Doetinchem o.v.v. van uw naam.

 

Functie Naam   Tel. E-mail
Voorzitter  Esther Korndewal    06-30986621  voorzitter@doetinchem.knnv.nl
Secretaris   Erwin van Loo    06-18542084  secretaris@doetinchem.knnv.nl
Penningmeester/Ledenadministratie  Marcel Hendriks    -  penningmeester@doetinchem.knnv.nl
         
Website KNNV Doetinchem  Gerrit Jan van Ochten    06-53330840  webmaster@doetinchem.knnv.nl
         
Plantenwerkgroep  Gerrie ten Hoopen    -  
Zumpebeheergroep  Esther Korndewal     06-30986621  voorzitter@doetinchem.knnv.nl
   Marcel Hendriks    -  zumpebeheergroep@gmail.com

 

 

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KNNV en IVN

Naast de samenwerking van de landelijke verenigingen worden plaatselijke afdelingen aangemoedigd zoveel mogelijk samen te werken. Onze afdeling heeft in januari 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend met IVN Afdeling De Oude IJsselstreek. 

Wij zetten in op een gezamenlijk ledenblad 'De Composiet' en het wederzijds toegankelijk maken van elkaars activiteiten (o.a. NatuurActief en de Vogelwerkgroep). Ook helpen we elkaar bij het opzetten en onderhouden van activiteiten en zo mogelijk stemmen we deze op elkaar af. Verder maken we bij de interne en externe publiciteit gebruik van elkaars mogelijkheden. Zo leren we elkaar langzaam kennen, op weg naar een grote en inhoudsvolle natuurvereniging voor onze regio.

 

ANDERE SAMENWERKINGSACTIVITEITEN

- Activiteiten en projecten met Gemeente Doetinchem

- Het beheer van De Zumpe met andere grondeigenaren

- Het organiseren van de Natuurwerkdag en het volgen van bijeenkomsten en cursussen bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland

- Het volgen van bijeenkomsten en cursussen bij de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie

Deel deze pagina