woensdag 7 maart 2018

 

Vrijwilligersvacature: coördinator Operatie Steenbreek

 

Operatie Steenbreek is een landelijk project van KNNV en IVN. Diverse modellen zijn in omloop en af en toe is er een landelijke dag om ervaringen uit te wisselen. Daarnaast zijn er trainingen tot tuinambassadeur. Wie wil als groensympathisant meehelpen om de verstening van onze tuinen en erven tegen te gaan? De moderne mens is van de natuur vervreemd geraakt en maak van zijn stukje tuin of land een steenwoestijn. Gevolg is dat het water van de vele regenbuien direct afstroomt en  de grond  niet meer kan bevochtigen. De riolen en rivieren kunnen het water niet aan en er komen overstromingen. 

Ander gevolg is dat een aanzienlijk oppervlak waar planten en dieren hun verblijf en voedsel kunnen vinden, verloren gaat. Geen natuur meer bij je huis, niet meer genieten van gezoem, kleuren van bloemen, vogelgeluiden. Kinderen groeien op zonder besef wat natuur is. Het plezier van in je eigen tuin te werken is geen bekende ervaring meer.

 

KNNV en IVN willen deze trend keren. Zij willen hun kennis om met beperkte middelen toch een stukje natuur bij huis te scheppen, overdragen aan de burger.

Of aan de eigenaren van bedrijven op een industriepark of bedrijventerrein; ook daar kan het groener.

 

Met een beetje meer kennis en inzicht kunnen kleine paradijzen worden gemaakt voor mensen, planten, vlinders en vogels.

 

Gemeentebesturen zijn dezelfde mening toegedaan. Zij willen de verstening tegen gaan en natuurbesef bevorderen.

 

Kortom, hier ligt een uitdaging voor een coördinator, op basis van vrijwilligheid, voor een op te richten IVN/KNNV-werkgroep Steenbreek in onze regio.

 

U gaat contacten leggen, samenwerking zoeken, mensen mobiliseren en resultaten communiceren. Alles ten dienste van een groenere dagelijkse omgeving. U vervult deze rol binnen de mogelijkheden van IVN De Oude IJsselstreek en KNNV afdeling regio Doetinchem.

 

 Alle inlichtingen zijn verkrijgbaar bij Hanneke Evers, voorzitter@doetinchem.knnv.nl.

 

 

Deel deze pagina