De werkgroepen van de KNNV afdeling Regio Doetinchem

De KNNV afdeling Regio Doetinchem heeft twee werkgroepen: voor planten en De Zumpe. Leden zijn ook actief voor nachtvlinders. Als lid van deze KNNV afdeling kunt u aan één of meerdere van deze werkgroepen actief deelnemen. De werkgroepen organiseren allerlei activiteiten zoals inventarisaties, excursies en de jaarlijkse Natuurwerkdag in november. Leden hebben de mogelijkheid om een nieuwe werkgroep op te richten. Ook is gratis deelname aan de werkgroepen bij het IVN de Oude IJsselstreek een mogelijkheid.

 

1. Plantenwerkgroep  

Het onderkomen is de Groene Knoop in park Overstegen in Doetinchem. 

Er is plaats voor uiteenlopende interesses: 

 • inventariseren diverse gebieden
 • determineren, evt. met microscoop en binoculair
 • bewerken van de gegevens, bijvoorbeeld het verloop in de tijd of het onderscheiden van soortengemeenschappen
 • digitaal invoeren, zoals waarneming.nl
 • bestuderen, cursus volgen, deskundigen uitnodigen
 • samenwerken met anderen, zoals gemeente Doetinchem en particuliere grondeigenaren

 

De plantenwerkgroep is het hele jaar actief.

Voor determinatie wordt als standaard de veldgids van Henk Eggelte gebruikt. 

Het is een lerende groep en wisselen bijeenkomsten in het veld af met bijeenkomsten in de Groene Knoop. Enkele van ons zijn erg ervaren en soms nodigen we een deskundige uit. Plantenkenners zijn van harte welkom en mensen die in planten geïnteresseerd zijn wordt aangeraden de determinatie cursus van KNNV en IVN te volgen. 

Door de jaren heen wordt een een databank aan gegevens uit de gebieden verzameld en worden beheer en ontwikkelingen van plantengemeenschappen zichtbaar.

De terreinen voor inventarisatie zijn in overleg met de gemeente Doetinchem en soms kiest de plantenwerkgroep zelf een interessant terrein.

Eens in het jaar is met de gemeente Doetinchem overleg om kennis af te stemmen op beheer en beleid. 

 

 

 2. Zumpebeheergroep

De afdeling beheert sinds 1915 een eigen terrein in De Zumpe. In die tijd zijn er verschillende commissies en werkgroepen belast met het beheer. Op dit moment beheert de Zumpebeheergroep. In 2015 heeft zij een 100jarig jubileum gevierd en kwam een fotoboek uit over het onderhoud en de ontwikkelingen in die 100 jaar. In 2018 is een bijzonder rapport uitgekomen over de flora en fauna van deze periode.

De Zumpebeheergroep heeft de volgende activiteiten:

 • beheren van het terrein al dan niet samen met omliggende grondeigenaren van De Zumpe
 • organiseren van minstens een publieke excursie, zoals de voorjaarsexcursie
 • organiseren van een Natuurwerkdag op de eerste zaterdag in november
 • samenwerking met diverse organisaties, groepen en instanties
 • bijeenkomsten en cursussen volgen
 • foto's en berichten plaatsen op de facebookpagina: KNNVDoetinchem

 

De 'Grote Zumpe' heeft haar toekomst liggen in het groeien naar een terrein van 120 hectare in het oosten van Doetinchem midden in een rivierduinenlandschap. Deze ontwikkeling wordt begeleid door de Provincie Gelderland en de gemeente Doetinchem. De afdeling heeft een terrein van ongeveer 3,5 hectare en ligt midden in het natste deel met hakhoutbosjes, elzenmoeras, eikenmoeras, grote amfibieënpoel en schraal bloemrijk nat grasland. Door een grote variateit in gradiënten en waterstromen en een langdurige bescherming in dit natuurterrein is de huidige Zumpe een prachtig leefgebied geworden voor (bijzondere) flora en fauna.

De Zumpebeheergroep bestaat uit 5 leden en heeft het genoegen om met 10 actieve vrijwilligers het terrein te kunnen onderhouden. Zo wordt er gemaaid met de zeis, poelen met een waadbroek opgeschoond en wordt zoveel mogelijk gezaagd met een handzaag.

 

3. Nachtvlinders

Af en toe gaan er leden nachtvlinders kijken. Dit vindt plaats tussen 22 uur en 2 uur 's nachts in Doetinchem. Er wordt een groot wit laken opgehangen met een speciale lamp. Nachtvlinders bekijken is afhankelijk van het weer en moeilijk te plannen. Meestal doen ze mee met de Nationale Nachtvlindernacht. I.v.m. het Coronavirus is deelname nu beperkt. Meer informatie bij de penningmeester Marcel Hendriks.

 

4. Vogelwerkgroep, NatuurActief en meer met IVN

Door samenwerking met de IVN Oude IJsselstreek is het mogelijk dat leden gratis deelnemen aan de werkgroepen  en cursussen van het IVN: www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek

NatuurActief organiseert maandelijks een avond. Neem daarvoor een kijkje op hun eigen website: www.ivn.nl/afdeling/de-oude-ijsselstreek/werkgroep-natuur-actief

 

 

 

 

 

 

Deel deze pagina