Datum: 
zaterdag 29 juli 2017 09:00
Type activiteit: 
Excursie

 

 

Geachte leden,

 

De natuurexcursie naar het Dommeldal, die gepland stond voor zaterdag 29 juli, kan wegens onvoldoende fysieke mogelijkheden van excursieleider Frans Beuvens helaas NIET door gaan.

 

waar we ons speciaal toeleggen op vlinders en libellen. De excursie naar het Dommeldal start bij de Volmolen 1 in Riethoven. De route Dommeldalbegint achter de camping en voert ons door het dal  van de Dommel. Bijzonder is dat het dal in zijn geheel een redelijk gaaf beekdal met laaglandbeek is. Die vind je niet veel meer in Europa. De Dommel is bepalend voor dit gebied. Delen zijn ooit rechtgetrokken voor de landbouw, maar gelukkig heeft de beek haar oorspronkelijke loop op veel plekken gehouden of is deze hersteld.De Dommel ontspringt in België  en heeft een lengte van 120 kilometer, waarvan 35 km in België en 85 km in Noord-Brabant stroomt. Bij Borkel stroomt de Dommel Nederland binnen. Daar begint het natuurgebied Dommeldal, dat loopt tot aan Eindhoven. Langs het water zien we veel kleine percelen akkers en graslanden. Dat beeld van de kleinschalige verkaveling, die stamt uit de Middeleeuwen,wordt weer langzaam hersteld.Door de kronkelende bedding varieert de stroomsnelheid in de Dommel, wat voor veel dieren en planten gunstig is. De natuurwaarde in het Dommeldal is dan ook groot: ijsvogel,wielewaal,

roodborsttapuit en geelgors. Vogels die zich in dit Brabantse landschap thuisvoelen. Langs de beek tref je fraaie hooilanden aan met orchideeën en bijzondere planten zoals moeraskartelblad. In het voorjaar zwemmen in de poelen salamanders en kwaken overal groene kikkers. Wanneer wij door dit beekdal wandelen zien we ongetwijfeld ook veel vlinders, libellen en juffers .

Opgave voor deelname op vrijdagavond 9 juni 2017 tussen 18.00 en 20.00 uur bij Frans Beuvens, 078 – 613 72 07.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
aan de zuidzijde van het Centraal Station te Dordrecht.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina