Datum: 
zaterdag 14 juli 2018 09:00
Type activiteit: 
Natuurstudie

 

14 juli gaan we op excursie naar het eiland Tiengemeten. Vandaar kunnen we dan een wandeling maken door het meest ruige deel, Wildernis. Tiengemeten is een eiland in het Haringvliet en valt onder het Natura 2000 gebied het Haringvliet. Het eiland ontleend zijn naam aan een oude landmaat: een gemet van ruim 0,4 ha. Het eiland is vermoedelijk in het begin van de 17e eeuw als een droogvallende zandplaat van ongeveer 10 gemet groot. Nu is Tiengemeten ongeveer 1000 ha groot.tiengemeten.jpg Tot 2007 was het een landbouwgebied waarop 7 boerenbedrijven waren gevestigd.In 2005 is gestart met de omvorming van het landbouwgebied naar een natuurgebied waar de elementen weer invloed hebben. Mei 2007 was het werk gereed. Het eiland is nu verdeeld in drie delen: Weelde, Wildernis en Weemoed. In Weemoed is de oude inrichting van het eiland nog deels terug te vinden. Hier staan de overgebleven boerderijen die een nieuwe functie hebben gekregen.

 

De Wildernis bestaat uit de rietlanden. Dit gebied is alleen nog te bereiken via de punt van het eiland en is daardoor grotendeels ontoegankelijk geworden. Weelde bevindt zich in het midden van het eiland en dit is omgevormd tot natte natuur met uitkijkpunten.

 

Wilt u mee met deze excursie, meldt u dan aan op vrijdag 13 juli bij dhr. G. Verroen op telefoon 078 – 617 86 80, tussen 18.00 en 20.00 uur.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
verzamelen aan de zuidzijde van het Centraal Station te Dordrecht.
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina