Onze afdeling telt ongeveer vijf zeventig leden. Minstens eenmaal per maand wordt er een excursie voor de leden georganiseerd. In de wintermaanden is er een lezingenprogramma. De contributie bedraagt in 2018 € 31,55 per jaar, huisgenootleden betalen € 12,75, leden van andere KNNV afdelingen € 7,60,en donateurs minimaal € 15,00. Leden ontvangen vier maal per jaar ons verenigingsblad De Spindotter. via Digitaal maar wilt de papierenversie dat kan ook maar daar komt 10 extra boven op de Contributie. voor de papier en druk kosten Het lidmaatschap strekt zich ook uit tot de landelijke organisatie, wat recht geeft op toezending van het magazine Natura, op inschrijving op de KNNV reizen, korting in de Veldwinkel, lidmaatschap van landelijke werkgroepen en nog veel meer. Voor inlichtingen kunt u RuudDorst,en voor aanmelding eveneens RuudDorst,078 -6183723 Een telefoontje of E-mail: ledenadministratie@drechtsteden.knnv.nl  en ook een briefje is ook toereikend. Voor aanmelding zijn de volgende gegevens nodig: voorletters, roepnaam, achternaam, volledig adres, geboortedatum en eventueel telefoonnrummer en e-mailadres.

Lidmaatschapsnummer. Hoe zit het daarmee?

Deel deze pagina