Algemeen.

 • Autoexcursies buiten Dordrecht starten na aanmelding bij de in de Spindotter vermelde contact persoon aan de zuidzijde van het Centraal Station te Dordrecht.
 • Excursies worden meestal op zaterdag gehouden.
 • U kunt zich hiervoor telefonisch opgeven op vrijdagavond voorafgaand aan de excursie ,  tussen 18.00 en 19.00 uur bij de in het excursie-programma genoemde contactpersoon.
 • We wachten altijd op alle deelnemers, dus gaarne afmelden indien u ondanks de aanmelding toch niet mee kunt.
 • Hier volgen enkele adviezen ten aanzien van meerijden in de auto's:
  Het vervoer van passagiers tijdens de excursies van onze afdeling dient geheel vrijwillig en kosteloos te geschieden in verband met de aansprakelijkheid.
  Een tegemoetkoming in de kosten van vervoer mag uitsluitend aan het einde van de rit aan de orde komen. De hoogte van zo'n bijdrage mag maximaal 5 eurocent per gereden kilometer per persoon bedragen. In geval van schade ten aanzien van de medepassagiers dient duidelijk aan de verzekeringsmaatschappij te worden opgegeven dat het meerijden geheel vrijwillig en kosteloos geschiedde. In geval van schuld van de eigenaar/bestuurder vallen de aanspraken van de medepassagiers onder de verplichte W.A.M. verzekering.
  Mochten er zich ondanks deze toelichting toch moeilijkheden met eenverzekeringsmaatschappij voordoen over deze materie, dan is het gewenst om naast de behandeling door de assurantie-adviseur, ook het Algemeen Secretariaat van de KNNV in te schakelen voor nader advies.
  Het is gewenst dat elke automobilist die passagiers meeneemt, in zijn of haar verzekeringspakket een inzittendenongevallenverzekering heeft. Enkele verzekeringen hebben zo'n verzekering automatisch in hun pakket opgenomen, bij anderen kan deze speciaal worden afgesloten.

Uitnodiging.

Ook niet-leden zijn van harte welkom om eens de sfeer te komen proeven van de excursies.


Deel deze pagina