maandag 17 februari 2020

      

 

 

                                                                                     Natuurontwikkeling langs de rivieren

 

Deze lezing start om 20.00 uur in de Paardenstal van NMC-Weizigt. De deuren zijn om 19.30 uur geopend.

Het onderwerp van deze avond staat in het teken van de natuurontwikkeling die reeds op verschillende plaatsen langs onze rivieren en beken is ingezet door menselijke ingrepen in het landschap en in de gebieden langs de rivieren.

De lezing wordt gehouden door mevrouw Elma Duijndam van de Stichting ARK Natuurontwikkeling.

Bij natuurontwikkeling mag de natuur zoveel mogelijk haar gang gaan en wordt er vertrouwd op het werk van natuurlijke processen. Ingrepen van de mens worden tot het uiterste beperkt. Hoe de natuur er uit gaat zien (over een jaar, over tien jaar, over vijftig jaar) is afhankelijk van natuurlijke processen zoals overstroming, getijden, weersinvloeden en natuurlijke begrazing. Na eeuwen van landgebruik en natuurbeheer met een sterk sturende rol van de mens, zien we dat natuur in Nederland vaker de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Natuurgebieden mogen weer “wild” zijn. Vooral langs de grote rivieren heeft het landschap een ander aanzien gekregen en zijn er vele duizenden hectares nieuwe natuur bij gekomen. ARK Natuurontwikkeling werkt al ruim 30 jaar aan het realiseren van robuuste natuurgebieden waar natuur de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen. Dat heeft een grote rijkdom aan landschappen, planten en dieren opgeleverd, waar ook maatschappelijke belangen als welzijn, recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie mee gediend zijn. Het werk is nog lang niet klaar; er liggen nog volop kansen en uitdagingen voor natuurontwikkeling in Nederland.

Zie ook: www.ark.eu

 

 

Deel deze pagina