* * Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp, kan deel nemen aan onderstaande cursussen! * *

 


Vogelcursus voor beginners (Helaas is deze cursus volgeboekt.)
Docenten: Rob Aarts en Han Monteiro


Wat betreft de diverse soortgroepen binnen de natuur zien nog steeds een toenemende stroom vogelaars aantreden. Overigens is het te hopen dat andere soortgroepen niet te veel achterblijven, want ook zij verdienen uiteraard onze volle aandacht. Om nieuwe belangstellenden voor onze gevederde vrienden te bedienen organiseren we komend voorjaar weer een vogelcursus voor beginners. Er wordt uitdrukkelijk geen enkele voorkennis gevraagd. Maar voor wie lid wil worden van bij-voorbeeld een van de vogelwerkgroepen binnen onze KNNV is het wel handig om deze cursus gevolgd te hebben. In de cursus wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

• Attributen in het veld. anzen-tek
• Boeken/internet.
• Gedrag in het veld.
• Psychologie van waarnemen en onthouden in vergelijking met veel andere soortgroepen.
• Kort overzicht van de systematiek van de vogelwereld.
• Kenmerken, o.a. de zang van enkele “gewone”soorten.
• Mogelijkheden voor doe het zelvers.

Cursusdata zijn: Do 7 en 21 maart: theorieavonden;
Za 9 en 16 maart: excursies
Plaats: Gebouw D’n Aard, Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven (s.v.p. niet parkeren aan het Ariespad)
Prijs inclusief koffie en thee en een vogelgids: Voor niet-leden € 35,- inclusief lidmaatschap tot 1 januari 2020;
KNNV en IVN leden: € 25,-. Opgave vóór 28 februari 2019 naar: cursussen@eindhoven.knnv.nl met vermelding van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Maximum aantal deelnemers: 20


_____________________________________________________________________________________________________________________

 

De wondere wereld der insecten

Docent: Gerard Compiet

 

Tot nu toe zijn er wereldwijd ongeveer 1 miljoen soorten insecten beschreven en benoemd. Daar zullen nog vele duizenden soorten bijkomen. Dit betekent dat we, zelfs niet bij benadering, kunnen zeggen hoeveel soorten er zich op aarde bevinden. In Europa komen we tot een aantal van ongeveer 100.000 soorten. Insecten komen bijna overal voor, behalve in de diepzee en in de Poolgebieden.
Het spreekt vanzelf dat er binnen zo’n grote diergroep een grote variatie bestaat. Zo heb je grote naast kleine, in het oog springende naast gecamoufleerde, planten- naast vleesetende soorten, etc.
Het is opvallend dat er voor deze zeer omvangrijke diergroep relatief weinig belangstelling bestaat. Dit terwijl veel soorten dichtbij aanwezig zijn en ook nog eens een zeer interessante en boeiende leefwijze vertonen.

KNNV-afdeling Eindhoven wil daarom dit jaar wat extra aandacht aan insecten besteden en vooral ook aan insecten in de directe omgeving.
In de maand mei is er een insectencursus, getiteld ‘De wondere wereld van de insecten’.

Gerard Compiet zal hierin onderwerpen aan de orde laten komen als lichaamsbouw, leefwijze (bijv.  solitair dan wel sociaal), voedsel, voortplanting, communicatie, camouflage, mimicry, nut dan wel schadelijkheid, etc.

VK-1-2019
De insectencursus bestaat uit 2 lessen en een excursie.

Les 1 start met een inleiding over insecten in het algemeen. Daarna komen de vlinders(dag- en nachtvlinders) en de kevers aan bod.
In les 2 is er ruimschoots aandacht voor libellen, wespen/bijen/mieren, vliegen en sprinkhanen.
Bij deze cursus is cursusmateriaal ontwikkeld.

Data (theorie):
donderdag 9 mei en donderdag 16 mei 2019
Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur

De excursie is op zaterdag 25 mei
Locatie en tijdstip van de excursie wordt tijdens de cursus bekend gemaakt.

Plaats theorieavond:
Gebouw ‘d’n Aard’, Ariëspad 5, 5503 EZ Veldhoven
(s.v.p. niet parkeren op het Ariëspad)

De prijs voor de cursus bedraagt:
Voor leden KNNV-IVN: € 25,=; Voor niet leden: € 30,=
Dit is inclusief koffie/thee.

Opgave voor vrijdag 3 mei 2019 naar cursussen@eindhoven.knnv.nl met vermelding van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer.
Maximaal aantal deelnemers: 20.


Deel deze pagina