cursussen
Zeggen

docent: Jan Hermans

In juni wordt een interessante cursus “ Zeggen” gegeven, waarin we meegenomen
worden in karakteristieke elementen van onze vegetaties 
in de Nederlandse natuur. 


Noteer de volgende cursusdata alvast in uw agenda:zeggen

Donderdag 14 juni (theorie)

Zaterdag 16 juni   (praktijk)
Zaterdag 23 juni   (praktijk)


_____________________________________________________________________________________

Curus Wet Natuurbescherming
Beste natuurvrienden,
 
De nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden. Hij vervangt in één klap de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998 en de Boswet.
IVN Brabant, de BMF en het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants Landschap hebben de koppen bij elkaar gestoken om het netwerk van ‘groene vrijwilligers’ te informeren over deze nieuwe wetgeving.
Samen willen wij de aangesloten vrijwilligersgroepen een cursus aanbieden. Door middel van presentaties en relevante casussen zal de nieuwe Wet natuurbescherming worden behandeld.
De cursus biedt inzicht in regels en instrumentarium voor gebiedsbescherming, soortenbescherming, faunabeheer, jacht, schade- en overlastbestrijding, bescherming van houtopstanden en behandelt de procedures, rechtsbescherming en handhaving in het kader van deze wet. Ook de verschillen tussen de oude en de nieuwe regels komen aan de orde.
 
Na afloop kan een groep  goed beoordelen of ze haar activiteiten op een verantwoorde manier uitvoert. Ook kan de groep een (nog) betere gesprekspartner zijn bij ontwikkelingen die zich in een gemeente kunnen voordoen.
Deze cursus zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden op twee dinsdagavonden in juni in Tilburg bij het Natuurmuseum Brabant. Binnenkort volgt meer informatie over de cursus (er zal voor het volgen van de cursus een kleine bijdrage worden gevraagd).
 
Als u belangstelling hebt voor deze cursus, dan kunt u dat kenbaar maken via https://spits-online.nu/platform/q8XK2hZDmTfVweRq0Mi9
Wij stellen u dan op de hoogte, zodra we meer informatie hebben. U ontvangt dan ook het inschrijfformulier.
 
Met vriendelijke groet,
 
Hetty Gerringa en Frans de Laat           Brabantse Milieufederatie
Emiel Rijken                                       Coördinatiepunt landschapsbeheer
Jeffrey Raymakers                              IVN Brabant

Geplaatst op 1 maart 2018
 

Deel deze pagina