cursussen
Zeggen

docent: Jan Hermans
Cursus data: do 14 juni 2018 (theorie), van 20.00 tot 22.00 uur
za 16 en 23 juni 2018 (praktijk), i.o.m. cursusdocent.

Zeggen zijn grasachtige planten die behoren tot 
de familie van de Cypergrassen. Omdat het geslacht Zegge (Carex) nogal wat soorten omvat die op elkaar lijken en daardoor wat moeilijker op naam te brengen zijn, lopen veel plantenliefhebbers er vaak met een grote boog omheen. Dat is jammer! Kennis van de soorten uit het geslacht Zegge is van groot belang omdat de aanwezigheid van bepaalde Zeggensoorten iets kan zeggen over de natuurwaarden en het natuurbeheer van het betreffende gebied en vaak ook een bepaald type vegetatie indiceert.

De Minicursus Zeggen zal bestaan uit één avond en twee excursies (zaterdagen). Hij is bedoeld is om plantenliefhebbers nader kennis te laten maken of weggezakte kennis op te frissen over deze fascinerende planten. Tijdens de introductie-avondbijeenkomst wordt ingegaan op de volgende aspecten:


- Plaats van het geslacht in het plantenrijk en onderscheid tussen zeggen en de overige geslachten uit de cypergrasfamilie


- Indeling van het geslacht Zegge in Nederland  met een behandeling van de drie ondergeslachten (Primocarex, Carex en Vignea)


- Bouw van een zegge met de nadruk op de aspecten die essentieel zijn bij de determinatie


- Zeggen en hun biotopen.
zeggen
Bij elk thema worden typische soorten voorgesteld waaraan bepaalde kenmerken goed gedemonstreerd kunnen worden, of soorten die kenmerkend zijn voor een bepaald biotooptype.

Plaats van de theorieavond: Gebouw “D’n Aard”, Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven
(s.v.p. niet parkeren aan het Ariespad)


Prijs inclusief koffie en thee:
Leden: € 35,=
Niet leden: € 40,=


Opgave vóór 7 juni 2018, door betaling op rekening NL90INGB 0005 2339 75
t.n.v. KNNV afd. Eindhoven, o.v.v. “Zeggen” en opgaaf van naam, adres, woonplaats,
e-mailadres en telefoonnummer naar:
cursussen@eindhoven.knnv.nl


_____________________________________________________________________________________

Vlinders in de tuin; Een mini-cursus

Cursusdata: 4 juli (theorie) en 8 juli (excursie) 2018

Plaats: IVN-gebouw, Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven

Tijd: 19.45 tot 22.00 uur

Kosten: € 15,- p.p. inclusief koffie, thee en een vlinderzoekkaart

Aanmelden hier of via lezingen@eindhoven.knnv.nl.

Leuk voor op vakantie en ter voorbereiding op de landelijke vlindertelling van 27 juli t/m 5 augustus 2018.

Mogelijkheid om op een snelle de meest voorkomende vlinders te leren herkennen.

______________________________________________________________________________________

IVN - Brabantse Milieufederatie - Brabants Landschap

Uitnodiging Cursus Wet Natuurbescherming (ontvangen 7-5-2018)
 
Beste geïnteresseerde in de cursus Wet Natuurbescherming,
Even geleden heeft u aangegeven dat u interesse heeft in de cursus Wet Natuurbescherming. Onze aankondiging van de cursus kon rekenen op grote belangstelling. 188 personen hebben interesse om de cursus te volgen!
 
Inhoud cursus Wet Natuurbescherming
Sander Hunink van het bureau Ecologica gaat de cursus geven. Dit bestaat uit 2 avonden met presentaties en het behandelen van casussen. De cursus biedt inzicht in regels en instrumentarium voor gebiedsbescherming, soortenbescherming, faunabeheer, jacht, schade- en overlastbestrijding, bescherming van houtopstanden en behandelt de procedures, rechtsbescherming en handhaving in het kader van deze wet. Ook de verschillen tussen de oude en de nieuwe regels komen aan de orde.  Vanwege de beperkte belangstelling zal de PAS niet behandeld worden.
Na afloop kan een groep  goed beoordelen of ze haar activiteiten op een verantwoorde manier uitvoert. Ook kan de groep een (nog) betere gesprekspartner zijn bij ontwikkelingen die zich in een gemeente kunnen voordoen.
Beperkt aantal deelnemers mogelijk
Vanwege de grote belangstelling hebben we besloten om de cursus 4 maal te geven, verspreid over Brabant. Dit betekent dat er 120 personen deel kunnen nemen (4 maal 30 personen). Helaas is er niet genoeg plek voor alle geïnteresseerden.
 
Vandaar dat we een aantal voorwaarden aan deelname verbinden, waarmee we beogen dat deelname verspreid over de provincie en betrokken vrijwilligersgroepen zal plaatsvinden. Tot 21 mei hebben onderstaande personen voorrang. Daarna kunnen overige betrokken vrijwilligers zich ook aanmelden als er nog plaatsen over zijn.
 
- Vrijwilligers die betrokken zijn bij IVN, BMF, een van de landschapsbeheergroepen (knotgroepen, weidevogelgroepen etc.) of Brabants Landschap hebben voorrang op deelname;
- Tot 21 mei kunnen maximaal 3 leden per groep zich aanmelden. Bespreek alsjeblieft intern wie deelneemt, voordat je je aanmeldt. Per persoon meld je je apart aan.
- De cursus is in beginsel niet bedoeld voor professionals. Als er na 21 mei nog plekken vrij zijn dan staat het vrij om je als professional ook aan te melden.
 
Aanmelden en kosten
Aanmelden van de cursus gaat via de links hieronder.
Deelname aan de cursus kost € 10 per persoon. Dit bedrag moet meteen bij aanmelding betaald worden. Vanwege de grote belangstelling is ons advies om niet te lang te wachten met aanmelden.
 
Locatie Uden
Data: woensdag 22 en 29 augustus
Adres: Groenhoeve, Artillerieweg 3, 5403 PB Uden
Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Aanmelden voor de cursus in Uden
 
Locatie Roosendaal
Data: maandag 17 en 24 september
Adres: MEC Roosendaal, Dennescheerderdreef 11, 4707 PK Roosendaal
Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Aanmelden voor de cursus in Roosendaal
 
Locatie Helmond
Data: dinsdag 23 en 30 oktober
Adres: Trefpunt De Koekoek, Arbergstraat 85, 5070TK Helmond
Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Aanmelden voor de cursus in Helmond
 
We hopen dat straks 120 Brabanders veel meer kennis hebben over de natuurwetgeving zodat we samen zorgen voor een (nog) mooiere en groenere provincie.
 
Hartelijke groet,
 
Marjolein Jellema          - Brabants Landschap (tel. 0411-622775)
Hetty Gerringa              - Brabantse Milieufederatie
Jeffrey Raymakers         - IVN Brabant

____________________________________________________________________________________

studie-afb
Diersporen

 
Docent: Annemarie van Diepenbeek

Cursus data
: donderdag 20 en 27 september, 4, 11 en 18 oktober 2018

Tijd: 20.00 tot 22.15 uur.
Locatie: D'n Aard, Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven

Veldlessen: zaterdag 29 september en 13 oktober 2018
Tijd: 09.30 tot 12.30 uur.
Locatie(s): worden nader bekend gemaakt.

Het is een cursus die echt meerwaarde kan geven aan uw natuurbeleving. Door het spoor te herkennen visualiseer je namelijk het dier dat het spoor achterliet. Het geeft zo aan elk bezoek aan de natuur een extra dimensie: je ‘ziet’ als het ware het dier er bij. 
Zo ontdek je welke dieren er in de buurt leven en 
soms ook hoe ze zich gedragen hebben. Vooral leuk 
en spannend bij sporen van dieren die men anders nooit of zelden te zien krijgt! Na deze cursus weet u bijvoorbeeld hoe je kunt zien of een hol door een vos of door een das bewoond is. En of een braakbal van een uil, een roofvogel of misschien wel van een reiger afkomstig is.

Inhoud cursus

.
De avonden bestaan uit PowerPoint presentaties, waarbij ruimte is om in te gaan op vragen van cursisten en het bespreken van de door hen meegebrachte sporen. Aan het einde van vier avonden is er een korte opdracht, die klassikaal besproken wordt. Een avond bestaat voor een deel uit het pluizen van uilenbraakballen.

Annemarie van Diepenbeek, is auteur van de in Nederland veel gebruikte “Veldgids Diersporen” en co-auteur van de “Veldgids Europese Zoogdieren” (beide uitgegeven door KNNV Uitgeverij).
Er is geen cursusboek speciaal voor deze cursus, ideaal als leidraad is de Veldgids Diersporen (te bestellen bij o.a. de KNNV uitgeverij (www.knnvuitgeverij.nl) € 34,95 incl. verzendkosten.

Kosten:
voor KNNV/IVN-leden € 60,00; niet-leden € 70,00.
Aanmelden: vóór 10 september 2018, door betaling op rekeningnummer NL90 INGB 0005 2339 75, t.n.v. KNNV afd. Eindhoven, o.v.v. "Diersporen" en opgave van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonummer naar: cursussen@eindhoven.knnv.nl
Maximaal aantal deelnemers is 25.

Deel deze pagina