cursussen

IVN - Brabantse Milieufederatie - Brabants Landschap

Uitnodiging Cursus Wet Natuurbescherming (ontvangen 7-5-2018)
 
Beste geïnteresseerde in de cursus Wet Natuurbescherming,
Even geleden heeft u aangegeven dat u interesse heeft in de cursus Wet Natuurbescherming. Onze aankondiging van de cursus kon rekenen op grote belangstelling. 188 personen hebben interesse om de cursus te volgen!
 
Inhoud cursus Wet Natuurbescherming
Sander Hunink van het bureau Ecologica gaat de cursus geven. Dit bestaat uit 2 avonden met presentaties en het behandelen van casussen. De cursus biedt inzicht in regels en instrumentarium voor gebiedsbescherming, soortenbescherming, faunabeheer, jacht, schade- en overlastbestrijding, bescherming van houtopstanden en behandelt de procedures, rechtsbescherming en handhaving in het kader van deze wet. Ook de verschillen tussen de oude en de nieuwe regels komen aan de orde.  Vanwege de beperkte belangstelling zal de PAS niet behandeld worden.
Na afloop kan een groep  goed beoordelen of ze haar activiteiten op een verantwoorde manier uitvoert. Ook kan de groep een (nog) betere gesprekspartner zijn bij ontwikkelingen die zich in een gemeente kunnen voordoen.
Beperkt aantal deelnemers mogelijk
Vanwege de grote belangstelling hebben we besloten om de cursus 4 maal te geven, verspreid over Brabant. Dit betekent dat er 120 personen deel kunnen nemen (4 maal 30 personen). Helaas is er niet genoeg plek voor alle geïnteresseerden.
 
Vandaar dat we een aantal voorwaarden aan deelname verbinden, waarmee we beogen dat deelname verspreid over de provincie en betrokken vrijwilligersgroepen zal plaatsvinden. Tot 21 mei hebben onderstaande personen voorrang. Daarna kunnen overige betrokken vrijwilligers zich ook aanmelden als er nog plaatsen over zijn.
 
- Vrijwilligers die betrokken zijn bij IVN, BMF, een van de landschapsbeheergroepen (knotgroepen, weidevogelgroepen etc.) of Brabants Landschap hebben voorrang op deelname;
- De cursus is in beginsel niet bedoeld voor professionals. Als er na 21 mei nog plekken vrij zijn dan staat het vrij om je als professional ook aan te melden.
 
Aanmelden en kosten
Aanmelden van de cursus gaat via de links hieronder.
Deelname aan de cursus kost € 10 per persoon. Dit bedrag moet meteen bij aanmelding betaald worden. Vanwege de grote belangstelling is ons advies om niet te lang te wachten met aanmelden.
 
Locatie Helmond
Data: dinsdag 23 en 30 oktober
Adres: Trefpunt De Koekoek, Arbergstraat 85, 5070TK Helmond
Tijd: 19.30 – ca. 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
Aanmelden voor de cursus in Helmond
 
We hopen dat straks 120 Brabanders veel meer kennis hebben over de natuurwetgeving zodat we samen zorgen voor een (nog) mooiere en groenere provincie.
 
Hartelijke groet,
 
Marjolein Jellema          - Brabants Landschap (tel. 0411-622775)
Hetty Gerringa              - Brabantse Milieufederatie
Jeffrey Raymakers         - IVN Brabant

____________________________________________________________________________________

studie-afb
Diersporen

 
Docent: Annemarie van Diepenbeek

Cursus data
: donderdag 20 en 27 september, 4, 11 en 18 oktober 2018

Tijd: 20.00 tot 22.15 uur.
Locatie: D'n Aard, Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven

Veldlessen: zaterdag 29 september en 13 oktober 2018
Tijd: 09.30 tot 12.30 uur.
Locatie(s): worden nader bekend gemaakt.

Het is een cursus die echt meerwaarde kan geven aan uw natuurbeleving. Door het spoor te herkennen visualiseer je namelijk het dier dat het spoor achterliet. Het geeft zo aan elk bezoek aan de natuur een extra dimensie: je ‘ziet’ als het ware het dier er bij. 
Zo ontdek je welke dieren er in de buurt leven en 
soms ook hoe ze zich gedragen hebben. Vooral leuk 
en spannend bij sporen van dieren die men anders nooit of zelden te zien krijgt! Na deze cursus weet u bijvoorbeeld hoe je kunt zien of een hol door een vos of door een das bewoond is. En of een braakbal van een uil, een roofvogel of misschien wel van een reiger afkomstig is.

Inhoud cursus

.
De avonden bestaan uit PowerPoint presentaties, waarbij ruimte is om in te gaan op vragen van cursisten en het bespreken van de door hen meegebrachte sporen. Aan het einde van vier avonden is er een korte opdracht, die klassikaal besproken wordt. Een avond bestaat voor een deel uit het pluizen van uilenbraakballen.

Annemarie van Diepenbeek, is auteur van de in Nederland veel gebruikte “Veldgids Diersporen” en co-auteur van de “Veldgids Europese Zoogdieren” (beide uitgegeven door KNNV Uitgeverij).
Er is geen cursusboek speciaal voor deze cursus, ideaal als leidraad is de Veldgids Diersporen (te bestellen bij o.a. de KNNV uitgeverij (www.knnvuitgeverij.nl) € 34,95 incl. verzendkosten.

Kosten:
voor KNNV/IVN-leden € 60,00; niet-leden € 70,00.
Aanmelden: vóór 10 september 2018, door betaling op rekeningnummer NL90 INGB 0005 2339 75, t.n.v. KNNV afd. Eindhoven, o.v.v. "Diersporen" en opgave van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonummer naar: cursussen@eindhoven.knnv.nl
Maximaal aantal deelnemers is 25.

Deel deze pagina