Voor deelname aan excursies geldt:
• Aanmelden bij de excursieleider is noodzakelijk, tenzij anders is aangegeven.
   Een kleine wijziging is mogelijk, en vervoer kan aangepast worden. En mocht een
   excursie niet doorgaan, dan kunnen zij die aangemeld zijn ingelicht worden.
• Zorg voor proviand (eten en drinken) en neem regenkleding mee, evt. laarzen.
• En natuurlijk…. een veldkijker, een loepje, je favoriete boek om iets in op te zoeken.
• Let bij colonne rijden altijd op degenen die volgen, dit om elkaar niet uit het oog te verliezen.
• De chauffeur kan de route ontvangen van, of vragen aan de excursieleider.
• Ook niet-KNNV-leden zijn van harte welkom.
   Het KNNV-principe is: We leren van en ontdekken met elkaar, ieder brengt het hare of zijne in.

 


datum / plaats

informatie

tijd/start
 
duur / aanmelden

zo 7 okt

Oude Buisse Heide en de Maatjes

Gewestelijke excursie. Het landgoed Oude Buisse Heide is in 1945 door de dichteres Henriëtte Roland Holst aan Natuurmonumenten geschonken. Het noordelijke deel bestaat uit heide met een aantal vennen. Rondom de vennen groeien gagel en zonnedauw. In het zuidelijk deel komen dennenbossen en loofbos voor. Bij landhuis Angorahoeve groeien oude eiken en beuken. Het thema van dit ochtendgedeelte van de excursie is “Paddenstoelen”. De lunch wordt gebruikt in het gebied.
Na de lunch gaan we tot ongeveer 16.00 uur wandelen in De Maatjes, en het thema hier is “vogels”. 
Het ligt in het zuiden van de gemeente Zundert en maakt deel uit van een grensoverschrijdend natuurgebied. Het wordt beheerd door SBB in Nederland en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse Gemeenschap in België. Het Vlaamse deel van het gebied ligt in het noordoosten van de gemeente Kalmthout. De naam van beide gebieden slaat op een verleden als verveningsgebied. Voor vogelaars is het een aantrekkelijk gebied. Vooral in voor- en najaar kun je er op vogelgebied interessante waarnemingen doen.

10.15 uur

Het Pannehuske,
Roosendaalsebaan 4, Achtmaal

Carpoolen: meld je aan via 040-2217857 of
foxy@xs4all.nl
hele dag

opgave voor 1 okt
via 06-51541088 of
info@roosendaal.knnv.nl

zo 14 okt

Valkenswaard

IVN Veldhoven Eindhoven Vessem gaat vanaf dit najaar intensiever vissen monitoren in samenwerking met RAVON.
Er wordt in Nederland een beekpriklarvenmonitoring opgezet, waarvan meerdere trajecten in de regio van IVN VEV liggen. 
Om te laten zien hoe het beekprikken monitoren werkt en welke andere vissen daarnaast te inventariseren zijn, wordt een excursie georganiseerd door IVN VEV en RAVON.

10.00 uur

Valenswaard
tot 15.00 uur

opgave bij Tineke Lous
tineke.lous@hotmail.nl

zo 21 okt

Omgeving Landgoed de Wielewaal

Dankzij de medewerking van de familie Philips is het ook dit jaar weer mogelijk, onze excursie naar het landgoed gelegen naast „De Wielewaal‟ te houden. Het accent ligt zoals gewoonlijk op de paddenstoelen. Maar het betreft hier een bijzonder interessant, normaal niet toegankelijk gebied waar ook veel andere dingen zijn waar te nemen. Hopelijk is het de goede tijd om veel paddenstoelen tegen te komen.

09:00 uur

Tegenboscgweg 3D,
Eindhoven

Via de Antony Fokkerweg de Oirschotsedijk, dan 2e weg rechts
3/4 dag

opgave jan.lanters@gmail.com
of 040-2120467

za 27 okt

de Maasduinen

De wandeling gaat door een wat onbekender deel van de Maasduinen even ten zuiden van Gennep, ten noorden van de vertrouwde gebieden als de Hamert en het Reindersmeer. Het is een avontuurlijk gebied met veel bos én heide, hellingen en vlakke stukken, vennen en vijvers, weidse vergezichten en intieme stukjes landgoed. Het vele loofbos zal in deze herfsttijd garant staan voor een rijk kleurenspel. De lengte van de wandeling is ruim 10 kilometer, met enkele pittige hellinkjes.

09:00 uur

Orionstraat, Eindhoven (bij AH)
hele dag

Rob en Annemieke van Vucht, robvanvucht@hetnet.nl,
of 0499-398897

za 3 nov

het Wijboschbroek

Dit jaar gaan we weer eens naar het Wijboschbroek. Omdat dit een nat bos is verwachten we ook na de droge zomer hier toch wel wat paddenstoelen aan te treffen. Het gebied is ontstaan als ontginning van een oorspronkelijk broeklandschap ten oosten van het gehucht Wijbosch in het beekdal van de Aa en het werd vooral gebruikt voor de aanplant van populieren en langs de wegen eiken. Tegenwoordig vindt men er ook hakhoutbosjes bestaande uit wilg en els, en op de hogere delen naaldbos. Het Wijboschbroek staat bekend om zijn mooie voorjaarsflora bestaande uit velden met Bosanemoon, Slanke sleutelbloem en hier en daar nog Zwartblauwe rapunzel en Knikkend nagelkruid. Ook wat betreft paddenstoelen is het gebied zeer gevarieerd. Wat we gaan vinden blijft natuurlijk altijd een verrassing.

09:00 uur

Gerardusplein, Eindhoven

09.30 uur
parkeerplaats (aan de Akendonk), Wijboschbroek, 5482 VH, Schijndel
3/4 dag

Ton Hermans

za 10 nov

de Plateaux

 De Plateaux vormt één geheel met het Belgische natuurgebied Hageven ten zuiden van Valkenswaard en ligt tussen droge zandgronden en het beekdal van de Dommel. Loop over de cultuurhistorische vloeiweiden en door het bos, en struin over de wandelpaden tussen heide en vennen door. Zonder er erg in te hebben ben je over de kronkelpaadjes de grens overgestoken en sta je in België.

De afgelopen jaren is er heel veel aan natuurherstel gedaan. Natuurmonumenten heeft in samenwerking met de Belgische collega Natuurpunt (beheerder van Hageven) veel werk verricht. Bijzondere vennen in het gebied zijn hersteld, de zogenoemde zwakgebufferde vennen. Wandelpaden zijn verlegd en zijn veel leuker gemaakt om over te wandelen. Er is ook een uitkijkpunt bijgekomen, met fraai uitzicht over de Plateaux.

 09.00 uur

parkeerplaats, Barrier 15a, Bergeijk

 halve dag

Trudy Vos, 040-2217857, trudy-vos@xs4all.nl

za 17 nov

Elshouters en Het heike, Dommeldal Waalre

 De Elshouters en het Heike liggen in het Dommeldal bij Waalre. Een prachtig wandelgebied in het beekdal van de Dommel en de Keersop. Met o.a. elzenbroekbossen, populierenbossen, houtwallen en hooilanden.  In de gebieden komen de volgende spechtensoorten voor: Grote bonte specht, Kleine bonte specht, Groene specht, Zwarte specht en zelfs de Middelste bonte specht.  Maar ook soorten als Houtsnip, Waterral, Grote gele kwikstaart, Buizerd, Sperwer en Havik. 
In 2018 is er weer een Bever actief bezig in de Dommel langs het Loondermolenpad. Regelmatig vinden we knaagsporen langs de Dommeloever. Kortom, een afwisselend gebied waar altijd wel iets te zien is.

 09.00 uur

Volmolen, Molenweg, Waalre

 halve dag

Jacques an Kessel, 040-2531211, j.kessel51@upcmail.com

za 8 dec

Gijzenrooi

 Het Brabants Landschap vermeldt dit gebied op zijn site als ‘landschap als uit een schilderij van Vincent van Gogh. Gijzenrooi is een afwisselend landschap met kleinschalige akkerbouw en natte graslanden. De Gijzenrooise Zegge heeft als kern een moerasbos. Rondom de graslanden liggen eeuwenoude akkers. 
Hier worden op biologische wijze, zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, granen verbouwd. Rond de akkers kunt u wandelen langs bosjes en
houtwallen.
Midden in het gebied lopen alle paden dood op een moeras. Er liggen ‘klotputten’ in, ontstaan na het weggraven van klot, een soort natte turf.‘ 
Dus een mooi stukje deels agrarisch landschap afgewisseld door kleine bospercelen heel dicht bij huis, heel geschikt om toch in alle rust even de benen te strekken en een frisse neus te halen. De wandeling 
is zo’n 6 km lang.

 09.00 uur

parkeerplaats Hezerweg-Kanunnekensven, Eindhoven, bushalte lijn 12

 halve dag

Rob en Annemieke van Vucht, robvanvucht@hetnet.nl,
of 0499-398897

Deel deze pagina