Voor deelname aan excursies geldt:
• Aanmelden bij de excursieleider is noodzakelijk, tenzij anders is aangegeven.
   Een kleine wijziging is mogelijk, en vervoer kan aangepast worden. En mocht een
   excursie niet doorgaan, dan kunnen zij die aangemeld zijn ingelicht worden.
• Zorg voor proviand (eten en drinken) en neem regenkleding mee, evt. laarzen.
• En natuurlijk…. een veldkijker, een loepje, je favoriete boek om iets in op te zoeken.
• Let bij colonne rijden altijd op degenen die volgen, dit om elkaar niet uit het oog te verliezen.
• De chauffeur kan de route ontvangen van, of vragen aan de excursieleider.
• Ook niet-KNNV-leden zijn van harte welkom.
   Het KNNV-principe is: We leren van en ontdekken met elkaar, ieder brengt het hare of zijne in.

 


datum / plaats

informatie

tijd/start
 
duur / aanmelden
zondag
25 juni 2017

De Schotsman
(Nrd-Beveland),

In september 2016 hield de afdeling Walcheren een excursie naar de Strand en Duinvallei bij de Veerse Dam. Daarbij werd ook het gebied De Schotsman bezocht. De afdeling Roosendaal gaat er nu opnieuw naar toe.  

zaterdag
2 sep 2017

de Mookerheide
De wandeling, ten zuidoosten van Nijmegen op een rafelrand van de stuwwal, bevat twee bekende heide-toppers: de op westhellingen gelegen Heumense Schans en de Mookerheide met prachtige uitzichten. Verder lopen we heuvelend door mooie gevarieerde bossen (o.a. beukenlanen) met enkele wat steilere stukjes. We volgen grotendeels een route van Staatsbosbeheer, de lengte is ca. 9 km. We kunnen in overleg uitbreiden met een ommetje langs de oude spoorbaan naar Kleef, op zoek naar internationale bermflora. 

09:00 uur

Orionstraat,
(AH)Eindhoven

hele dag

Uiterlijk 1-9, 12:00 u. Annemieke van Vucht,
0499-398897;
robvanvucht@hetnet.nl
zaterdag 23 sep

De Maashorst
Stichting ARK werkt in opdracht van de provincie en de Maashorstgemeenten aan de ontwikkeling van de natuur in het gebied. Landbouwgronden worden opgekocht 
en teruggegeven aan de natuur met de daarbij behorende oude landschapselementen zoals houtwallen en boomsingels. 
ARK heeft in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeenten nieuwe grote grazers in de kern van de Maashorst gebracht: Wisenten, Taurossen en Exmoor pony’s. 
Zij zorgen voor het open landschap. De bos-ontwikkeling om de kern heen zorgt ervoor dat het meest gevarieerde en soortenrijke boslandschap op 
de Brabantse dekzanden ontstaat. De Wisenten leven momenteel binnen een afgesloten ‘wengebied’, misschien zien we ze op afstand. 
(Bron: www.allemaalmaashorst.nl)

09:45 uur

Orionstraat,
(AH)Eindhoven

10:30 u
Natuurcentrum, Erenakkerstraat 5, Nistelrode.
(parkeerterrein een paar honderd mtr. voor Natuurcentrum

hele dag

aanmelden Annemieke van Vucht, 0499-398897, email: robvanvucht@hetnet.nl
zaterdag 30 sep

het Hurkske
Het Hurkske is een natuurgebied gelegen tussen Erp en Gemert. Het is alweer drie jaar geleden dat we daar paddenstoelen gezocht hebben. Hoog tijd om er weer eens te gaan kijken. 
Oorspronkelijk was het een heidegebied maar het is in de crisisjaren van de vorige eeuw ingeplant met naaldboomsoorten. Hiernaast vind je er ook stukken met loofbos, lanen, een heideven en kwelsloten.

Afgelopen tijd zijn er veel poelen gegraven voor de Knoflookpad. Het gebied is zeer gevarieerd en dat vindt zijn weerspiegeling in het aantal paddenstoelsoorten. 
Het Hurkske staat bekend om het voorkomen van verschillende soorten stekelzwammen en van een aantal bijzondere plantensoorten zoals Kruipend moerasscherm en Klein wintergroen.

09:00 uur

Gerardusplein, Eindhoven

09:30 uur
parkeerplaats het Hurkske, Gemerktdedijk 10, Erp

tot ca. 14.30 uur

Trudy Vos, 040-2217857, email: trudy-vos@as4all.nl
zondag 15 okt

omgeving Landgoed de Wielewaal

Dankzij de medewerking van de familie Philips is het ook dit jaar weer mogelijk, onze excursie naar het landgoed gelegen naast „De Wielewaal” te houden. 
Het accent ligt zoals gewoonlijk op de paddenstoelen. Maar het betreft hier een bijzonder interessant, normaal niet toegankelijk gebied waar ook veel andere
dingen zijn waar te nemen. Hopelijk is het de goede tijd om veel paddenstoelen tegen te komen.

09:00 uur

ingang landgoed, Tegenboschweg 7, Eindhoven
(Neem vanaf de Antony Fokkerweg de Oirschotsedijk en dan de 2e weg rechts.)
3/4 dag

Trudy Vos, 040-2217857, email: trudy-vos@xs4all.nl

Deel deze pagina