Voor deelname aan excursies geldt:
• Aanmelden bij de excursieleider is noodzakelijk, tenzij anders is aangegeven.
   Een kleine wijziging is mogelijk, en vervoer kan aangepast worden. En mocht een
   excursie niet doorgaan, dan kunnen zij die aangemeld zijn ingelicht worden.
• Zorg voor proviand (eten en drinken) en neem regenkleding mee, evt. laarzen.
• En natuurlijk…. een veldkijker, een loepje, je favoriete boek om iets in op te zoeken.
• Let bij colonne rijden altijd op degenen die volgen, dit om elkaar niet uit het oog te verliezen.
• De chauffeur kan de route ontvangen van, of vragen aan de excursieleider.
• Ook niet-KNNV-leden zijn van harte welkom.
   Het KNNV-principe is: We leren van en ontdekken met elkaar, ieder brengt het hare of zijne in.

 


datum / plaats

informatie

tijd/start
 
duur / aanmelden
zo 15 okt

omgeving Landgoed de Wielewaal

Dankzij de medewerking van de familie Philips is het ook dit jaar weer mogelijk, onze excursie naar het landgoed, gelegen naast „De Wielewaal”, te houden. 


   

za 28 okt

Eckartse Bos

Het Eckartse of Koudenhovense Bos is bekend vanwege de rijkdom aan paddenstoelen. Het ligt tussen de Dommel en de Kleine Dommel, die ten noorden van het gebied samenvloeien. Het gebied heeft een afwisselende begroeiing dankzij de aan-wezigheid van hoogteverschillen tot een meter of drie en de aanwezigheid van het Dommeldal. Er zijn gemengde bossen van beuken en eiken, populierenaanplant, en naaldbomen. Naar het oosten gaat het bos over in het Dommeldal met een verkaveling van weilandjes, omzoomd door houtsingels. 

09:00 uur

Gerardusplein, Eindhoven.

09:15 uur

Parkeerterrein waterzuivering, Oldenbarneveldtlaan, Eindhoven  

Tot ca 14:30 uur

Trudy Vos, 040-2217857, email: trudy-vos@xs4all.nl

zo 5 nov

Het Leudal

Het Leudal is een Limburgs natuurgebied dat zo'n 900 ha omvat, waarvan een groot deel (500 ha) als reservaat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het gebied is met name bekend vanwege zijn beekdalen. Een gebied van 315 ha is aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Leudal is een betrekkelijk hooggelegen dekzandgebied aan de westoever van de Maas, met afzettingen uit de laatste ijstijd. Je vindt er beekdalen, landduinen en bosvennen. Door de ligging in een landschap met Maasterrassen en vrij grote hoogteverschillen stromen de beken snel en zijn de beekdalen opvallend diep in het zand ingesneden. De hoogste natuurwaarden van het Leudal vindt men in die beekdalen. De vegetatie is er zeer gevarieerd. 

Ook de hogere gronden vormen een gevarieerd natuurgebied met bos (bestaande uit loof- en naald-bomen), kleine heideveldjes en droge graslanden. Verder zijn er akkers en weiden te vinden. Ook de fauna is zeer gevarieerd. Naast vos en ree komen er dassen voor en andere marterachtigen. In de omgeving zwerft een groep wilde zwijnen rond. In 2002 zijn er bevers uitgezet die het goed lijken te doen. Bijzondere vogelsoorten zijn Zwarte specht, Groene specht, Middelste bonte specht, Goudvink, Grote gele kwikstaart, en Sperwer. Bovendien zijn er IJsvogels te vinden, die aan het gebied met steile zandoevers en visrijke beken een ideale habitat hebben. 

09:00 uur

Gerardusplein, Eindhoven
3/4 dag

Carla van Moorsel, 0403685234, cvanmoorsel@versatel.nl

za 25 nov

Vressels Bos de Hazenputten

Het Vressels Bos is gelegen op een stuifzandrug van ruim 250 hectare. Midden in het Vressels Bos ligt vennengebied de Hazenputten. Wie nu door het Vressels Bos (bij Nijnsel) wandelt zal zich maar moeilijk kunnen voorstellen dat hier in de vorige eeuw nauwelijks een boom te bekennen was. Het gebied bestond grotendeels uit zandverstuivingen. 

Aan de randen van het gebied woonden boeren die veel last hadden van het stuifzand. Om de akkers te beschermen werd daarom besloten de stuifzanden te bebossen. In die tijd werden vrijwel uitsluitend naaldhoutsoorten toegepast. Het hedendaagse beheer door Staatsbosbeheer richt zich op het verkrijgen van een meer gevarieerd bosbeeld, met onder meer inlandse eik, linde en beuk. Het bos bevat enkele belangrijke vennencomplexen, waarvan de Hazenputten het belangrijkste is. Om te voorkomen dat die verdrogen wordt concurrerende beplanting rondom de vennen verwijderd. We zien hoe hierdoor momenteel het gebied weer een veel opener karakter krijgt.

09:00 uur

Orionstraat (AH), Eindhoven
1/2 dag

Rob & Annemieke, 0499-398897, robvanvucht@hetnet.nl

za 2 dec

de Groote Heide en omgeving

De Groote Heide is een hoog gelegen vennengebied in eigendom van Brabants landschap, Brabant Water en de gemeente Heeze. Een gebied met veel bos en heide en enkele prachtige vennen zoals Klein Huisven, Veeven, Diepmeerven, Droogmeerven, Appelven en Peerven. Aan de oostzijde ligt een groot fraai afwisselend bosgebied dat ook een waterwingebied is van Brabant Water. Enkele jaren geleden zijn hier grote delen machinaal geplagd en op veel plaatsen is Dopheide en Struikheide weer talrijk aanwezig. Het is een afwisselend landschap met soorten als torenvalk, Buizerd, Sperwer en Havik. In zomer en najaar kun je hier ook Zwarte ooievaars, Boomvalk, Wespendief, Visarend, en Zwarte wouw aantreffen, maar ook wel Tapuit, Boomleeuwerik, Kruisbek en Klapekster. Kortom een afwisselend gebied waar altijd iets is te beleven.  09:00 uur

Hut van Mie Pils, einde Hutdijk, Aalst
1/2 dag

Jacques van Kessel, 040-2531211, j.kessel51@upcmail.nl

Deel deze pagina