Voor deelname aan excursies geldt:
• Aanmelden bij de excursieleider is noodzakelijk, tenzij anders is aangegeven.
   Een kleine wijziging is mogelijk, en vervoer kan aangepast worden. En mocht een
   excursie niet doorgaan, dan kunnen zij die aangemeld zijn ingelicht worden.
• Zorg voor proviand (eten en drinken) en neem regenkleding mee, evt. laarzen.
• En natuurlijk…. een veldkijker, een loepje, je favoriete boek om iets in op te zoeken.
• Let bij colonne rijden altijd op degenen die volgen, dit om elkaar niet uit het oog te verliezen.
• De chauffeur kan de route ontvangen van, of vragen aan de excursieleider.
• Ook niet-KNNV-leden zijn van harte welkom.
   Het KNNV-principe is: We leren van en ontdekken met elkaar, ieder brengt het hare of zijne in.

 


datum / plaats

informatie

tijd/start
 
duur / aanmelden

za 23 mrt

Landgoed Hoosden en Munnichsbos

Wij lopen door een deel van het Munnichsbos (soms lees je Munningsbos) dat bekend staat om zijn vele spechtensoorten. Daarnaast bezoeken we ook landgoed Hoosden en ’t Sweeltje. We volgen een deel van de Vlootbeek waar we wel echte voorjaarsvegetatie verwachten. ’t Sweeltje bestaat vooral uit naaldbos en enkele landbouwpercelen die niet gebruikt worden, op deze manier wordt er gewerkt aan een grotere soortenrijkdom voor planten.  We komen tenslotte ook door landgoed Hoosden bij St.-Odiliënberg: aan de zuidkant biedt dit een mooi nat elzenbroekbos met diepe insnijdingen, ontstaan als meanders van de Roer. We zullen zien wat het voorjaar ons te bieden heeft tijdens deze ongeveer 8 km lange wandeling.

09.00 uur

Gerardusplein, Eindhoven

hele dag

Rob/Annemieke van Vucht, 0499-398897, robvanvucht@hetnet.nl

za 30 mrt

De Maat en den Diel (B)

Buitengoor, De Maat en Den Diel zijn natuurgebieden aan het Zilvermeer in Mol waar je uren kan wandelen. Van droog tot zompig nat, van dopheide tot zandblauwtje, van zuur tot kalkrijk, je vindt er de Antwerpse Kempen in een notendop. In de Maat, waar we vandaag naartoe gaan, vind je een mozaïek van hooilanden, loofbossen, heide, moerassen, vennen en vijvers met rietkragen. Veeroosters zorgen er in De Maat voor dat Noorse fjordenpaarden en Schotse hooglandrunderen kunnen rondlopen. Die soorten, nauw verwant aan het oerpaard en het oerrund, houden de vegetatie in toom. De Maat is aangeduid als Europees Vogelrichtlijn-gebied en Habitatrichtlijngebied. We lopen tot ongeveer half een in dit gebied rond onder leiding van Jef Sas, beheerder van De Maat. Na de lunch kunnen we misschien nog even aan de andere kant van het kanaal in Den Diel rondlopen.

09.00 uur

Gerardusplein, Eindhoven

halve dag

Carla van Moorsel, cvanmoorsel@gmail.com

do 4 apr

Bunderbos,
Limburg

Ook dit jaar weer een traditionele voorjaarswandeling door het Bunderbos. Deze keer wandelen we van Bunde naar Bunde, waar Wim heeft een aantrekkelijke wandeling heeft voorbereid en we weer gaan we genieten van de bijzondere voorjaarsflora. Het Bunderbos bestaat uit een serie aaneengeschakelde bossen op de oostelijke helling van het Maasdal en is rijk aan bronnen en beekjes. Dit steilste hellingbos van Nederland heeft een fraaie en zeldzame flora.

08.45 uur

NS-station Eindhoven, hal stadszijde

hele dag

Trudy Vos, 040-2217857, trudy-vos@xs4all.nl

za 20 apr

Peellandbreuk
We lopen de Berg en Breukroute van 6,3 km. De Peelrandbreukroute (2,7 km) is daar een onderdeel van. De Berg- en Breukroute voert u door een afwisselend landschap, rondom de buurtschap Bedaf. U ontmoet stuifduinen, een beekdal en de Peelrandbreuk met zijn Wijstgronden. Deze verschijnselen zijn zo uniek dat de gemeente Uden een geopark inricht rond de Wijstgronden en hiervoor een Unesco status aanvraagt. Het gebied maakt deel uit van natuurgebied de Maashorst, een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Het ommetje rond het Sint Annabos voert u door een zeer bijzonder stukje natuur. U struint over boerenland en maakt kennis met wijstgronden en de Peelrandbreuk.

09.00 uur

Gerardusplein, Eindhoven
3/4 dag

Marijke van Noort, amtvannoort@gmail.com
do 9 mei

Savelsbos, Zuid-Limburg
We gaan met de auto naar het Savelsbos. Bij het aanmelden graag laten weten of je eventueel wilt rijden of meerijden. Het natuurreservaat Savelsbos ligt op de oostelijke helling van het Maasdal in de gemeente Gronsveld, Eysden en Sint Geertruid. Het bestaat uit verschillende bossen gelegen op een steile helling van het Zuidlimburgse plateau. Het wordt overal doorsneden door grubben. Dit zijn greppels, ontstaan door regen en smeltwater dat van de helling afstroomde. Ze bieden plaats aan bijzondere planten en zijn juweeltjes van natuurgebiedjes. Het voorjaar is hier uitbundig aanwezig.  09.00 uur

Gerardusplein, Eindhoven
hele dag

Trudy Vos, trudu-vos@xs4all.nl, 0402217857
zo 19 mei

Gennep, Eindhoven
Ver gaan we deze keer niet, het groene stadsdeel Gennep nog eens bekijken. Sinds de monitoring van 2017 en deels 2018 zijn er diverse veranderingen in het gebied geweest. Bovendien zijn op basis van adviezen her en der veranderingen in het beheer doorgevoerd of staan op stapel. We gaan zowel door het zuiden als noorden van Gennep lopen en letten op alles wat we tegenkomen en verstand van hebben.  10.00 uur

parkeerplaats ijsbaan, Antoon Coolenlaan
halve dag

Karin Albers, karin@familie-albers.nl

zo 26 mei

Leenderbos

Een wandeling maken in het voorjaar in een heel mooi bosgebied Leenderbos. Grote percelen bos afgewisseld door open vlakten, heideterreinen met vennen. We bezoeken het Laagveld en de Hasselsvennen. Een erg afwisselend landschap met diverse soorten vogels zoals: Fluiter, Vuurgoudhaantje, Kleine bonte specht, Appelvink, Wespendief, Havik, Buizerd. Het is een prachtig bosgebied en er is altijd wel wat te zien.

08.00 uur

Parkeerplaats splitsing Budelsebaan-Bruggenhuizen, ZO-V'waard

halve dag

Jacques van Kessel, j.kessel51@upcmail.nl, 0402531211

Deel deze pagina