Voor deelname aan excursies geldt:
• Aanmelden bij de excursieleider is noodzakelijk, tenzij anders is aangegeven.
   Een kleine wijziging is mogelijk, en vervoer kan aangepast worden. En mocht een
   excursie niet doorgaan, dan kunnen zij die aangemeld zijn ingelicht worden.
• Zorg voor proviand (eten en drinken) en neem regenkleding mee, evt. laarzen.
• En natuurlijk…. een veldkijker, een loepje, je favoriete boek om iets in op te zoeken.
• Let bij colonne rijden altijd op degenen die volgen, dit om elkaar niet uit het oog te verliezen.
• De chauffeur kan de route ontvangen van, of vragen aan de excursieleider.
• Ook niet-KNNV-leden zijn van harte welkom.
   Het KNNV-principe is: We leren van en ontdekken met elkaar, ieder brengt het hare of zijne in.

 


datum / plaats

informatie

tijd/start
 
duur / aanmelden

zo 7 jan

Nieuwjaars-
wandeling

De Groote Heide

De Nieuwjaarswandeling voor onze leden gaat in dit prille nieuwe jaar naar de Groote Heide. Dit is een natuurgebied van ruim 300 hectare, ten zuidoosten van Eindhoven en ten oosten van Waalre. Rond de achttiende eeuw bestond het vooral uit heide, doorsneden door enkele zandwegen.

Er zijn nogal wat hoogteverschillen, ontstaan in de laatste ijstijd toen er uitgestrekte dekzanden zijn afgezet. Hier ligt het ondanks de naam vrij grote (maar vaak droogvallende) Klein Huisven. De heide wisselt nu af met bossen en kleine weilandenclaves, en gaat naar het zuiden toe over in de laagte van het omvangrijke Groot Huisven, dat ontgonnen is, maar zeer herkenbaar is gebleven. Klokjesgentiaan en Kleine zonnedauw zijn enkele van de plantensoorten die hier te vinden zijn.
De Groote Heide maakte vroeger deel uit van een aaneengesloten heide tussen Eindhoven en Achel. Het is echter van zijn omgeving afgesneden door de autosnelwegen A2 en A67, die elkaar ontmoeten bij het Knooppunt Leenderheide. Om dieren de gelegenheid te geven deze barrière te nemen, is een ecoduct over de A2 aangelegd. Wandelaars en fietsers hebben de beschikking over een drietal viaducten. Ten westen ligt de Aalsterhut of "Hut van Mie Pils", een uitspanning met terras op een bekend knooppunt van fietsroutes.
Rond 13:00 uur biedt het bestuur de leden een kop erwtensoep aan in de Hut van Mie Pils.
10:00 uur

Hut van Mie Pils, einde Hutdijk, Aatst
1/2 dag

Opgave niet verplicht.

Bij twijfel bel vanaf 8:30 u met G. Vos: 06-10415158

zo 14 jan

Water- en winterkustvogels

Net als voorgaande jaren gaan we op zoek naar de verschillende soorten ganzen en andere winterkust-vogels in de bekende gebieden op de eilanden van Zeeland en Zuid-Holland. Steltlopers en verschillende eenden zullen we uiteraard ook zien. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het getij gaan we ook nog de roodkeelduikers bewonderen bij de Brouwersdam.
Warm aankleden, lekker warme drank en een flink lunchpakket meenemen. Rond 16:00 uur ter plaatse rijden we terug naar Eindhoven.
08:00 uur

Orionstraat
(AH), Eindhoven
hele dag

Rob of Annemiek van Vucht,
robvanvucht@hetnet.nl
0499-398897

za 27 jan

Herbertusbossen

Herbertusbossen (soms foutief als Hubertusbossen geschreven) is de naam van een oud bos met hoogopgaand loof- en naaldhout nabij het kasteel van Heeze, oostelijk van het dorp. Het sluit aan bij de Strabrechtse Heide en landgoed de Lange Bleek bij Sterksel. Het landgoed hoorde vroeger bij het Kasteel Heeze en is sinds 1973 in het bezit van het Brabants Landschap. In zijn huidige staat stamt het kasteel uit 1670. Staande voor het imposante gebouw moet je beseffen dat het oorspronkelijk slechts bedoeld was als ‘voorbouw’ van een nog rianter ‘optrekje’.
Het bos is vernoemd naar Herbertus van Heeze, de eerste Heer van Heeze, Leende en Zesgehuchten (en dus niet naar Hubertus van Luik, de patroonheilige van de jacht). De oppervlakte van het gebied bedraagt ongeveer 350 ha. Het kasteel ligt op de samenvloeiing van de Groote Aa en Sterkselsche Aa tot Kleine Dommel, in Heeze ook wel de Rul genoemd. In de beekdalen liggen veel graslanden. Bij de Waarden (drasser dan dras!), vlak ten zuiden van het kasteel, heerst zware kwel en zijn de sloten dus rijk aan plantensoorten als Kikkerbeet, Waterviolier en Dotterbloem. Ook liggen daar veel beekdalbosjes met in het seizoen onder andere Nachtegaal, Wielewaal en Bosrietzanger.
Bij het kasteel ligt oud landgoedbos uit de 19e eeuw. De bossen zijn soortenrijk, kennen een padennet met slingerend verloop volgens de Engelse Landschapsstijl en bevatten enkele zeer imposante oude bomen, waaronder een opstand van enorme, ca 150 jaar oude grove dennen. Ook staan er zeer oude zomereiken en beuken. Hier vindt men onder meer Stippelvaren, Dubbelloof en Koningsvaren. In het vele en oude naaldhout is de zeldzame Kruisbek te vinden.
Waar het gebied overgaat in de Strabrechtse heide komen vennetjes voor en heidevelden met Jeneverbes en Gagelstruiken. Het Freulelaantje is een door oude dennen omzoomd pad over de heide waar naar verluidt de freule zich graag liet rondrijden. Bij de Rielloop vindt men berkenbroekbos.
(bronnen: Wikipedia en Brabants Landschap)
Wij gaan eens genieten van het winterlandschap in dit mooie deel van Brabant.
09:30 uur

Geradusplein, Eindhoven
halve tot driekwart dag

Rob of Annemiek van Vucht,
robvanvucht@hetnet.nl
0499-398897

Vergeet je lunchpakket niet.

za 10 feb

Dommeldal -
Elshouters en Heike, Waalre

Het gebied de Elshouters is gelegen in het prachtige beekdal van de Dommel tussen Waalre en Valkenswaard, en het Heike ligt in het beekdal van de Keersop. Het is een deels kleinschalig landschap met veel eigendommen van Natuurmonumenten, gemeenten Waalre en Valkenswaard, maar ook eigendommen van particulieren zoals het landgoed de Loonderhoeve. We gaan het Loondermolenpad lopen vanaf de watermolen. Bekende vogelsoorten die hier voorkomen zijn IJsvogel, Wielewaal, Waterral, Kleine bonte specht, Wulp, Houtsnip, Buizerd, Sperwer, Wespendief. Ook zijn hier recent nog knaagsporen van een Bever gevonden. 09:00 uur

Parkeerplaats Eetcafe bij de Volmolen, Volmolen 1, Riethoven
Einde: 13.00 uur

Jacques van Kessel,
040-2531211,
j.kessel51@upcmail.nl

Deel deze pagina