Werkgroepavonden:
Tijdens de maanden september tot en met maart vinden op woensdag in de oneven weken de tweewekelijkse werkgroepavonden plaats. We zijn dan te gast bij het IVN Veldhoven-Eindhoven-Vessem.
Tijd: 20.00 – 22.00 uur. 

Plaats: IVN gebouw, Ariespad 5, Veldhoven.
Op deze avonden bekijken we individueel of met een ander het verzamelde materiaal en bespreken de voorkomende problemen met elkaar. Bijzondere vondsten die we tijdens individuele excursies doen komen hier ook op tafel. Nieuwe leden of gasten worden door de gevorderden zo nodig ondersteund bij het determineren. We gebruiken hierbij onze eigen microscopen. 
Af en toe worden ook buitenlandse collecties bestudeerd die ons meer inzicht geven over de variabiliteit en ecologie van soorten.

Deze vinden plaats in het gebouw van IVN Veldhoven, Ariespad 5, Veldhoven.

Excursies:
Op donderdag in de even weken gaan we ‘het veld in’. We starten doorgaans om rond 10.00 uur en gaan door tot ongeveer 15.30 uur. Uiteraard is het ook mogelijk om een gedeelte van de dag mee te gaan. In principe gaan de excursies het hele jaar door, tenzij de weersomstandigheden dit niet toelaten. Ook kan het zijn dat tijdens de zomermaanden i.v.m. vakantie een of meerdere donderdagen vervallen.
Regelmatige deelnemers krijgen enkele dagen van tevoren de verzamelplaats door via e-mail. Belangstellenden die ook een keer willen aansluiten bij een excursie kunnen contact opnemen met de contactpersoon (zie onder), waarna ze de locatie en tijd van verzamelen krijgen toegestuurd.
Daarnaast zijn er door het jaar heen ook een aantal excursies op zaterdag. Deze gaan meestal naar een natuurgebied in Limburg. Hierbij sluiten zich ook steeds een aantal Limburgse bryologen aan. 

Leden
De mossenwerkgroep bestaat uit de volgende personen: Margriet Bekking, Bernard Beukers, Dick Haaksma, Huub van Melick, Gé Pellikaan, Marleen Smulders, Rick Verrijt, Trudie Vos en Ria Wieland.

De volgende leden van de afdeling Tilburg zijn vaste gasten bij onze excursies: Maarten Mandos, Kees van Kessel en Peter van Ruth.

Contactpersoon:
Marleen Smulders, Tel.: 0499-390298


Inventarisatie verslagen


Links van de mossenwerkgroep
Landelijke Bryologische en Lichenologische werkgroep van de KNNV
mossenfoto's van Dick Haaksma
Afdeling Eindhoven

Deel deze pagina