lezing

 

Klimaatverandering en vogels                   
Door Henk Sierdsema (Sovon)
de hop

Donderdag 15 november 2018
Tijd: 20:00 – 22:00 uur

Gebouw "D'n Aard", Ariespad 5, Veldhoven

Deze lezing laat zien welke gevolgen klimaatveranderingen hebben voor onze vogelpopulaties.
Alle aspecten passeren daarbij de revue, van veranderingen in de fysiologie van vogels, via
veranderingen in fenologie (zoals timing van eileg en trekpatronen) tot veranderingen in
verspr
eiding en populatiegroottes: welke soorten gaan we in de toekomst verliezen, en welke
soorten kunnen we juist verwelkomen als gevolg
van de opwarmende omstandigheden?

Tenslotte wordt er ingegaan op veranderde relaties tussen soorten: wat gebeurt er als de
activiteitspatronen van vogels en hun insectenvoedsel met elkaar uit de pas gaan lopen? grafiek
En welke gevolgen heeft dit voor de toekomst van de N
ederlandse vogels?
__________________________________________________________________________________________________________

Europese orchideeën, verborgen verleiders

Door Jean Claessens en Jacques Kleynen

orchi1 Maandag 10 december 2018
 Tijd: 20:00 – 22:00 uur
 Gebouw "D'n Aard", Ariespad 5, Veldhoven

 Veel mensen weten niet dat in Nederland een kleine
veertig soorten orchideeën voorkomen.   Ze zijn niet
zo groot als hun tropische soortgenoten, maar zeker
even interessant.   Orchideeën zijn voor hun voortplanting
grotendeels afhankelijk van insecten, vooral van 
verschillende soorten bijen en hommels. Jean Claessens
en Jacques Kleynen zijn   gespecialiseerd in de relatie
orchidee-insect en schreven veel artikels en twee boeken
orch2over   dit onderwerp. In deze lezing willen ze u meenemen 
op ontdekkingsreis 
door het binnenste van de orchideeën-
bloem om duidelijk te maken op welke 
manier de orchideeën
de insecten weten aan te lokken.

Dit fascinerende onderwerp wordt op aanstekelijke en
deskundige wijze door de beide heren uitgelegd, waarbij veel
prachtige foto’s en verhelderende video’s de lezing ondersteunen
en voor een visueel spektakel zorgen. De duo-presentatie zorgt
voor een afwisselende, gevarieerde presentatie die niet vlug
vergeten zal worden, vooral niet door het enthousiasme
waarmee alles gebracht wordt.
Wij nodigen u graag uit voor deze unieke voordracht. Voor
een indruk van wat beide auteurs deze avond zullen tonen
kunt u hun website bezoeken: www.europeanorchids.com

Ook is hun boek “The flower of the European orchid – form and function“ is die avond te koop voor de
speciale prijs van € 50,-

 

Deel deze pagina