lezingen
"Amfibieenziekten in Noord-Brabant"

Door: Tariq Stark,
Datum: 8 februari 2018, van 20.00 – 22.00 uur
Gebouw "D'n Aard", Ariespad 5, Veldhoven


Tot een paar jaar geleden waren er in Zuid Limburg enkele kleine, maar gezonde
vuursalamanderpopulaties aanwezig. Begin 2008 en de jaren die hierop volgde
stortte de populatie in. Tegenwoordig is de populatie met 99,9% afgenomen.

De oorzaak van deze afnavinpooy-lezingme was volledig onbekend. In 2013 werd duidelijk waardoor de populatie Nederlandse vuursalamanders ineen was gestort: Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), een voor de wetenschap nieuw ontdekte chytride schimmel was de dader (Martel et al. 2013).

De schimmel is recent meegelift met Aziatische salamanders die via de dierenhandel in Europa terecht gekomen zijn. Aziatische salamanders worden over de hele wereld in grote aantallen verhandeld. Zo werden bijvoorbeeld in de jaren 2001–2009 meer dan 2,3 miljoen Chinese vuurbuiksalamanders geïmporteerd in Amerika. De Aziatische salamanders zelf ondervinden veel minder hinder van de infectie en kunnen overleven met de schimmel op hun huid. Het onderzoek toont aan dat de infectie al tenminste sinds 1861 circuleert in Azië (Martel et al., 2014).

Het is de verwachting dat er meer uitbraken gaan volgen, ook bij andere soorten salamanders dan de vuursalamander. Onze watersalamanders, zoals kamsalamander, Alpenwatersalamander en kleine watersalamander zijn ook gevoelig voor de schimmel en lopen risico. Noord Brabant herbergt belangrijke populaties van deze soorten en het is dan ook
belangrijk vinger aan de pols te houden.

Tariq Stark van Stichting RAVON legt in de lezing uit over deze (en andere) ziekte(s), de 
soorten die risico lopen in Noord Brabant en welke activiteiten RAVON in Noord Brabant
ontplooit in het kader van Bsal-onderzoek.

_____________________________________________________________________________________

 

 "Amfibieënziekten in Noord-Brabant"

Door: Tariq Stark
Datum: donderdag 8 februari 2018 van: 20.00 tot 22.00 uur
Gebouw: D'n Aard, Ariespad 5, Veldhoven

Tot een paar jaar geleden waren er in Zuid-Limburg enkele kleine, maar gezonde populaties van de vuursalamander aanwezig. Begin 2008 en de jaren die hierop volgden stortte de populatie in. Tegenwoordig is de populatie met 99,9 % afgenomen.
De oorzaak van deze afname was onbekend. In 2013 werd duidelijk waardoor de populatie Nederlandse vuursalamanders was ineengestort. De dader was Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal), een voor de wetenschap nieuw ontdekte chytride schimmel (Martel et al. 2013).
De schimmel is recent meegelift met Aziatische salamanders die via de dierenhandel in Europa terecht gekomen zijn. Aziatische salamanders worden over de hele wereld in grote aantallen verhandeld. Zo werden bijvoorbeeld in de jaren 2001–2009 meer dan 2,3 miljoen Chinese vuurbuiksalamanders geïmporteerd in Amerika. De Aziatische salamanders zelf ondervinden veel minder hinder van de infectie en kunnen overleven met de schimmel op hun huid. Het onderzoek toont aan dat de infectie al tenminste sinds 1861 circuleert in Azië (Martel et al., 2014).
Het is de verwachting dat er meer uitbraken gaan volgen, ook bij andere soorten salamanders dan de vuursalamander. Onze watersalamanders, zoals Kamsalamander, Alpenwatersalamander en Kleine watersalamander zijn ook gevoelig voor de schimmel en lopen risico. Noord Brabant herbergt belangrijke populaties van deze soorten en het is dan ook belangrijk de vinger aan de pols te houden.
Tariq Stark van Stichting RAVON legt in de lezing uit over deze (en andere) ziekte(s), de soorten die risico lopen in Noord Brabant en welke activiteiten RAVON in Noord Brabant ontplooit in het kader van Bsal-onderzoek.

_________________________________________________________________________

 

 

 

Deel deze pagina