Het Leudal: een natuurgebied vol verrassingen in Midden-Limburg

lezing-afb

door:      Philip Bossenbroek
datum:   5 april 2018 van 20.00 tot 22.00 uur
gebouw: D'n Aard, Ariespad 5, Veldhoven

Het Leudal is gelegen ten noordwesten van Roermond aan de westkant van de Maas in de gemeente Leudal. 

Binnen een oorspronkelijk middeleeuwse kransnederzetting, gevormd door de dorpen Roggel, Neer, Nunhem, Haelen,  Horn en Heythuysen slingeren drie, diep ingesleten beken in een tijdens de IJstijden gevormde bodem. Dikke pakketten dekzand werden afgezet waardoor een zwak golvend landschap en door verstuiving uitgestoven laagten en opgestoven hoogten ontstonden. In de laagten vormden zich moerasjes die zich ontwikkelden tot kleine hoogveentjes. De opgestoven hoogten vormen nu opvallende langgerekte zandruggen in het Leudalse landschap. 

Menselijke aanwezigheid gaat terug tot in de Oude Steentijd. De meest direct zichtbare sporen zijn echter de grafheuvels uit de Bronstijd en IJzertijd. Boerderijen, kastelen, kloosters, kerken en molens zijn pas 
in de Middeleeuwen ontstaan, vooral in de 13e eeuw. 
afb-leudal
De illustere bouwwerken die door Prof. Dr. E. Dubois op landgoed De Bedelaar werden gebouwd, met name een uilentoren en een vleermuistoren, dateren uit de eerste helft van de vorige eeuw. 

Door de manier waarop het landschap gebruikt werd is een bijzondere door de natuur en de cultuur gevormde landschappelijke en ecologische variatie ontstaan.  Het landschap is zeer afwisselend met veel overgangen tussen gesloten bos en open terreinen met heide, grasland en vennen. Hier en daar ook nog akkers. 

Het Leudal is rijk aan planten- en diersoorten. 
Er komen actueel ongeveer 650 verschillende soorten planten voor, waarvan de meest bijzondere te vinden zijn in de diverse vennencomplexen, beekdalen en schrale graslanden.

Er is een grote rijkdom aan bladmossen en paddenstoelen. De vogelwereld is vooral bekend vanwege de IJsvogel, Grote Gele Kwikstaart en Middelste Bonte Specht.

Het natuurgebied herbergt naast Levendbarende hagedissen ook een unieke populatie Hazelwormen. De rijkdom aan dag- en nachtvlinders, libellen, sprinkhanen en krekels is aanzienlijk. Er is een bloeiende dassenpopulatie en eveneens een bloeiende populatie bevers. Binnenkort wordt ook de Otter verwacht. 

Het Leudal is een geliefd wandelgebied voor omwonenden maar ook voor geïnteresseerden van verder weg. De vier in 2016 gerealiseerde recreatiepoorten zijn goede vertrekpunten voor een bezoek aan het gebied.

________________________________________________________________________________________________________________________________

De Bedelaar

Door:   leden werkgroep
datum: Donderdag 19 april
Plaats: D' Aard, Ariespad 5, Veldhoven

Namens de werkgroep Micro-hydrobiologie nodigen wij u uit om een presentatie bij te wonen met het onderwerp “De Bedelaar”.  Het ven De Bedelaar is gelegen in het Leudal (Limburg) op het landgoed De Groote Bedelaar, waar aan het begin van de vorige eeuw een zekere prof. E. Dubois een onderzoek heeft laten verrichten naar micro-organismen in dat ven .

Een kleine groep biologen / geïnteresseerden hebben in 2016/2017 wederom een zelfde onderzoek verricht. In de presentatie, ondersteund o.m. met film en afbeeldingen, wordt uiteen gezet hoe dat in z’n werk is gegaan met een verassende conclusie.


Wij zouden het als een verdieping kunnen beschouwen op de lezing van 5 april met het onderwerp “Het Leudal een natuurgebied vol verrassingen”.

De presentatie kunt u bijwonen op 19 april 2018, aanvang 20.00 uur. Wij zouden het zeer op prijs stellen wanneer u zich vooraf aanmeldt via harnouw2@gmail.com of telefoon 040-2810551.


Deel deze pagina