N
atuur Beschermings Commissie
(NBC)

Deze commissie  heeft als doelstelling op te komen voor de natuur in en om de Gemeente Eindhoven. Practisch betekend dat zij overleg voeren met andere natuur groepen om invloed uit te oefenen op het groenbeleid van Provincie, Gemeente en eigenaren van grondgebieden. Haar uitgangspunt is het opkomen voor plant en dier in onze directe leef omgeving.

Gijzenrooi
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan is het mogelijk deze via CONTACT aan de KNNV over te brengen.

foto: Gijzenrooi, H. Nouwen

De KNNV staat voor bescherming van natuur en milieu,

en bevordering van duurzaamheid.

Deel deze pagina