Samenwerking IVN

De KNNV afd. Eindhoven had lange tijd haar onderkomen in het MEC (Milieu Educatie Centrum) aan de
Genneperweg te Eindhoven. De gemeente wilde (sinds 2014) daar een andere bestemming voor
reserveren. Dat hield in dat de wekelijkse bijeenkomsten in het MEC daar niet meer konden plaatsvinden. 

Sinds 2003 heeft de afdeling samenwerking gevonden met het IVN (afd. Eindhoven). Deze IVN afdeling
is in 2012 opgegaan in de afdeling Veldhoven-Eindhoven-Vessem. 

Vanwege de eerder genoemde huisvestingsproblematiek zijn wij tot goede afspraken kunnen komen
met de IVN-afdeling Veldhoven-Eindhoven-Vessem. Deze samenwerking verloopt goed. 


Bestuur KNNV afd. Eindhoven

 


Website IVN-Veldhoven-Eindhoven-Vessem

Deel deze pagina