Datum: 
donderdag 21 november 2019 20:00
Type activiteit: 
Lezing

Roofvogels,  lezing, 21 November 2019, georganiseerd door de KNNV afd. Enschede,

door Peter Waardenburg.

Auditorium van DeMuseumfabriek, Enschede

Vóór de pauze maken we kennis met Buizerd, Havik, Sperwer, Wespendief en Rode wouw. 5 soorten die in Twente voorkomen in wisselende aantallen en met wisselend broedsucces.

In de zeventiger jaren spitste het onderzoek zich toe op de effecten van recreatie op vestiging en broedsucces van de Buizerd. Het onderzoek werd aan beide zijden van de grens uitgevoerd, om de effecten van verwachte verschillen in recreatiedruk te meten. Dat leverde onverwachte resultaten op. Het onderzoekgebied besloeg in de eerste jaren 104 km² en vond plaats van 1974 tot 1983.

Een muizen- en mollenetende vogel als de Buizerd heeft het rond de eeuwwisseling moeilijk gehad, toen veel van zijn jachtgebied veranderde van grasland in maïsakkers. Vooral direct over de grens, waar meer dan in Twente "Grünlandumbruch" plaats vond, heeft de Buizerdpopulatie een gevoelige klap gekregen. In Twente heeft de buizerdstand zich goed kunnen herstellen. Het onderzoek daarnaar heeft plaatsgevonden in de jaren 2010 tot 2012.

Omdat honderden hectares bos doorzoeken een behoorlijke inspanning vereist, zijn de accenten de laatste jaren verlegd. Onder andere door meer tijd te besteden aan de Rode wouw, die in Twente maar zo af en toe broedt.

Na de pauze wordt de door Waardenburg in de zeventiger en tachtiger jaren gemaakte film: "Een jaar bij de Buizerd" vertoond.

 

Georganiseerd door: 
Vindt plaats in: 
Geschikt voor kinderen: 
Ja

Deel deze pagina