Datum: 
woensdag 15 mei 2019 09:20
Type activiteit: 
Excursie

De geologiewerkgroep brengt woensdag 15 mei een bezoek aan het nieuwe Waddencentrum op de Afsluitdijk,
op de grens van zout en zoet water. Het centrum geeft een beeld van het ontstaan van Nederland als delta en
van de Zuiderzee, van de invloed van stormen en overstromingen op het kustgebied, van de inspanningen van
de mens om zich hier staande te houden en vanzelfsprekend over de betekenis van de ingreep om de
Zuiderzee af te sluiten. Je ziet hoe de toekomstige vismigratierivier eruit gaat zien, een systeem om vissen de
gelegenheid te bieden om vrijelijk te migreren tussen Waddenzee en IJsselmeer. En op het dak valt te genieten
van een weids uitzicht.
Na de lunch rijden we naar Gaasterland te gaan. We stappen eerst uit op het Rode Klif, een van de
keileemruggen die de Saalien-ijstijd daar heeft achtergelaten en die door de Zuiderzee is afgekalfd tot een
metershoge oever. Met een paar tussenstops (o.a. zwerfkeien) rijden we door naar Oudemirdum. Het kleine,
knusse bezoekerscentrum Mar en Klif heeft een instructieve presentatie over het kliffenlandschap. In en om
het bezoekerscentrum liggen grote en kleine zwerfstenen van noordelijk herkomst en er is een bescheiden
heemtuin. Een paar kilometer buiten het dorpje ligt het Oudemirdumer Klif, een mooie keileemoever, die nog
op een klein stukje ‘open en bloot’ ligt.
Het tijdschema: verzamelen uiterlijk 9.20 uur, op het transferium Horsthoek( Eperweg Heerde, thv van viaduct
A50), vertrek 9.30 uur. Van de werkzaamheden aan de Afsluitdijk zullen we waarschijnlijk weinig last
ondervinden. Verwachte aankomst Waddencentrum ca. 11.00 uur. Na de koffie bekijken we het infocentrum.
Omstreeks 12.30 uur verorberen we de zelf mee te nemen lunch, bij mooi weer buiten op de steiger of aan een
nabijgelegen strandje. Om ca. 13 uur zakken we af naar Gaasterland.
Reiskosten voor meerijders: 10 tot 12,50 euro, afhankelijk van het aantal deelnemers en auto’s. In beide
infocentrum is de toegang vrij.
Wie mee wil, svp aanmelden bij tjada.amsterdam@tele2.nl.

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Transferium Horsthoek, Heerderweg bij A50
Contactpersoon: 
Tjada Amsterdam
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina