Datum: 
zaterdag 13 oktober 2018 11:00
Type activiteit: 
Evenement

Wolven en slakken op de Veluwe

Vandaag gaat het gebeuren. De oven waaraan de ijzerwinners twee zaterdagen hebben gewerkt, is klaar voor het stookproces. Er ligt meer dan honderd kilo houtskool klaar, evenals de gerooste klappersteen. ’s Morgens worden de blaasbalgen aangekoppeld en in ‘ploegendienst’  verricht het team zijn blaasbeurten. Urenlang wordt de oven brandende gehouden, op een temperatuur van 1100-1200° C. In de oven smelten de afvalstoffen uit het ijzererts; als slak stromen zij roodgloeiend door het aftapgat onder in de oven naar buiten. Het ijzer blijft uiteindelijk als wolf in de oven achter. Dat kunnen de ijzerwinners pas bereiken door aan het einde van een lange dag de oven te ontmantelen. Een spannend en spectaculair moment vol vuur, vonken en rook. Publiek mag daarbij  aanwezig zijn, vanaf 20 uur.

Met de resterende leem kunnen bezoekers vandaag aan de slag. Er staat een vlechtwandje klaar om te belemen. Een spinster helpt bij het spinnen van wol met behulp van een lemen of houten spintol, zoals dat vroeger ging. Kinderen kunnen lekker kliederen met leem. 

Het ijzerwinningsproces maakt vandaag deel uit van het programma ‘Wolven en slakken op de Veluwe’, een reeks activiteiten in het kader van de Nationale Archeologiedagen 2018. Bij het museum zijn tevens activiteiten als schatgraven voor kinderen, een bodemvondstenspreekuur voor zowel archeologische als geologische vondsten.  In de museumschuur is de tentoonstelling over vroegmiddeleeuwse ijzerwinning op de Veluwe voor het laatst te bekijken.

Naast het stoken van de oven laten we die zaterdag ook enkele andere historische toepassingen van leem zien, zoals het belemen van een vlechtwand en het spinnen van wol met een lemen spintol (wol van de schaapskudde Epe-Heerde).
Museum Hagedoorns Plaatse houdt een bodemvondstenspreekuur waar ieder zijn (bij voorkeur lokale) bodemvondsten kan voorleggen aan deskundigen. Bauke Terpstra determineert (in Nederland gevonden) zwerfstenen, Cor van Baarle beoordeelt archeologische vondsten. Die dag is in de schuur van de museumboerderij voor het laatst de tentoonstelling over de grootschalige ijzerproductie in onze omgeving in de Vroege Middeleeuwen te zien.

Locatie : museum Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11, Epe   11-17 uur. Toegang vrij

 

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Hagedoorns Plaatse, Ledderweg 11 Epe
Contactpersoon: 
Bauke Terpstra
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina