Datum: 
donderdag 23 maart 2017 20:00
Type activiteit: 
Lezing

Het Gortelsche Bos heeft een respectabele historie. Toen bijna overal op de droge zandgronden het oorspronkelijke bos was omgevormd tot uitgestrekte heideterreinen, bleven hier en daar ‘plukjes’ bos overeind staan. Dat was te danken aan het systeem van de maalschap, een organisatie van boeren (maalmannen) voor wie het bos gemeenschappelijk bezit was en die het gebruik en de houtoogst deelden. Zij kozen uit hun midden een holtrigter, die ervoor zorgde dat de rechten en plichten, vastgelegd in een maleboek, nauwgezet werden nageleefd om gebruik en behoud van het bos in evenwicht te houden.

Drs. Martijn Horst –projectleider Landschap bij Landschap Overijssel– studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen af in Landschapsgeschiedenis. Voor zijn eindscriptie bestudeerde hij de historie van het Gortelsche Bos. Archiefmateriaal gaf hem inzicht in het beheer van het bos door de eeuwen heen: welk houtsoorten werden geveld en aangeplant en voor welke doeleinden; waar het plantmateriaal vandaan kwam; wat het bos nog meer te bieden had zoals strooisel, staken, bosbessen; hoe de opbrengsten werden verdeeld.

Als vervolg op deze lezing organiseert KNNV Epe-Heerde een excursie op 8 april (zie Agenda)

Georganiseerd door: 
Contactpersoon: 
Bauke Terpstra
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina