dinsdag 26 februari 2019

Onderzoek in Epe.
Een weg die meer dan 150 jaar geleden het broekland beter toegankelijk maakte en mogelijk ook een rol heeft gespeeld in de ontginning van het gebied. Dat is de voorlopige, voorzichtige conclusie van een bodemonderzoek naar meer dan 500 meter lange en 5 tot 6 meter brede baan in het Vemderbroek. De baan heeft een afwijkende, gebiedsvreemde bodemsamenstelling.
Vijf leden van de geologiewerkgroep rondden maandagmorgen 25 februari het onderzoek naar de merkwaardige baan af. In december 2018 vond het eerste graaf- en boorwerk plaats. Dat leverde gegevens op die het raadsel van de vreemde baan eerder versterkten dan oplosten.
Daarom besloot de geologiewerkgroep voor het groeiseizoen nog één maal aan de slag te gaan, op een locatie die op een satellietfoto veelbelovender leek dan het eerder onderzochte baanfragment. Die verwachting bleek juist. De bevindingen schetsten een vrij duidelijk beeld van wat er in het verleden moet zijn gebeurd, namelijk het opbrengen van een vrij grofkorrelig geel-zandpakket op de veenbodem ter ontsluiting van het drassige broeklandgebied.
Een uitgebreider verslag volgt op termijn. Voor de geologiewerkgroep was het een mooie, leerzame ervaring om een vraaggericht veldonderzoek uit te voeren.

Vemderbroek

Deel deze pagina