dinsdag 7 maart 2017

De Sleedoornpage is een zeldzame vlinder in Nederland.  Ze komen het meest voor langs de randen van de Veluwe. Door zijn verborgen leefwijze in de hoge boomtoppen wordt de vlinder maar zelden gezien. In Epe is al jaren een heel kleine populatie te vinden. De vlinder overwintert als eitje die wordt afgezet op sleedoorn. Elke winter wordt in januari door een aantal vrijwilligers van de KNNV afdeling Epe-Heerde gezocht naar deze eitjes. Dat wordt gedaan in samenwerking met de Vlinderstichting. Deze eitjes zijn wit en daarom in de winterperiode goed te zien op de donkere takken van de sleedoorn. Na enige zorg over het kleine aantal gevonden eitjes in de laatste 3 afgelopen jaren, respectievelijk 9, 4 en 7, is er dit jaar ook gezocht op een nieuwe locatie. In die wijk werden op jonge aanplant 48 eitjes gevonden. Samen met de 9 eitjes en 2 eitjes op andere  locaties zijn er dit jaar in totaal dus 59 eitjes gevonden. Dat is voor vlindersoort die zeer zeldzaam is en jaar na jaar op landelijk niveau zeldzamer wordt een mooi resultaat.