dinsdag 24 juli 2018

Met twintig gemotiveerde deelnemers begint de geologiewerkgroep KNNV Epe-Heerde vrijdag 24 augustus aan de workshop ‘IJzer winnen uit klappersteen’. De deelnemersgroep bestaat dit jaar uit een gemêleerd gezelschap van eigen leden en adspirant-ijzerwinners van elders op de Veluwe en uit onder meer
Amsterdam, Leiden, Utrecht.
De workshop staat de komende maanden ook in de belangstelling van drie onderzoekers van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die de experimentele ijzerwinning uit originele klappersteen aangrijpen om gegevens te verzamelen over o.a. de te gebruiken materialen, de afval- en eindproducten en de bodem onder de ijzeroven en de smeedhaard.

klapperstenen 2
Op drie zaterdagen is het werkterrein van de ijzerwinners toegankelijk voor publiek, dat alle werkzaamheden dan goed kan volgen: op zaterdag 25 augustus tijdens de eerste bouw van de leemoven en het voorbewerken van de klappersteen, op zaterdag 22 september tijdens de afbouw van de oven en het smeden van een brok ruw ijzer (wolf) en op zaterdag 13 oktober tijdens het stoken van de oven; telkens van 11 tot 17 uur, bij museum Hagedoorns Plaatse in Epe.
Op 25 augustus houdt Hagedoorns Plaatse tevens zijn jaarlijkse Proef de Culturenfestival, op 22 september wordt tussen de bedrijven door een tentoonstelling geopend over de grootschalige ijzerproductie op de Veluwe in de Vroege Middeleeuwen, op 12, 13 en 14 oktober maakt het ijzerwinningsproject van de geologiewerkgroep deel uit van het activiteitenprogramma ‘Wolven en slakken op de Veluwe’, een gezamenlijk Eper-Apeldoorns project rondom vroegmiddeleeuwse ijzerproductie in het kader van de Nationale Archeologiedagen. Met o.a. op 12 oktober een lezing door Bauke Terpstra over het vóórkomen van ijzer in de bodem, in Hagedoorns Plaatse.

 

klapperstenen

Deel deze pagina