donderdag 12 april 2018

IJzerwinning uit klappersteen, op vroeg-middeleeuwse wijze

De Veluwe was in vroege middeleeuwen het centrum van een bloeiende ijzerproductie. Met name rondom Apeldoorn kwam veel ijzerrijk klappersteen voor in de bodem. Door die op te graven en met behulp van veel houtskool in leemovens te stoken verkregen de vroege-middeleeuwers een hoogwaardige vorm van smeedijzer, die tot ver in Europa werd geëxporteerd. Tot de klappersteen op was en alleen langgerekte ijzerkuilen nog in het landschap getuigen van de ijzerproductie.  

De geologiewerkgroep Epe-Heerde trof bij toeval nog onontgonnen aders klappersteen aan in een afgraving bij Epe. Van de verzamelde brokken klappersteen produceerde de geologiewerkgroep onder leiding van archeoloog Janneke Zuyderwyk in 2017 ijzer op de vroeg-middeleeuwse wijze, in een zelfgebouwde leemoven.

Dit jaar wordt het hele proces nog één maal herhaald. In de vijfdaagse workshop zijn een aantal plaatsen beschikbaar voor deelnemers van buiten de werkgroep. Zie voor alle informatie over de workshop https://www.knnv.nl/afdeling-epe-heerde/ijzerwinning.

 

 Werkdag

Deel deze pagina