Datum: 
zaterdag 31 augustus 2019 10:00
Type activiteit: 
Excursie

We gaan op zoek naar de boomvalk in de Korte Duinen en het nabijgelegen Monnikenbos.
In de Korte Duinen heeft het zand nog vrij de ruimte om te stuiven en zijn er enkele prachtige bosjes met jeneverbesstruiken te vinden.
Hier komen dieren voor zoals de zandhagedis, roodborsttapuit, boom¬leeuwerik, boompieper, zwarte specht, raaf, ree, das
en diverse aan dit milieu gebonden soorten bijen, vlinders en andere insecten.


Pascal Losekoot zal onze gids zijn in dit gebied, dat hij erg goed kent. In verband met het carpoolen en het weer is het verplicht
om je van te voren aan te melden als je mee wilt. Dit kan tot uiterlijk 29 augustus bij Ellie Fluitsma op het mailadres: secretarisgooi.knnv.nl
Vertrekpunt: Parkeerplaats NS station Bussum-Zuid. Vertrek naar Soest om: 10.15 uur.
Lunch meenemen.

 

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Parkeerplaats station Bussum Zuid
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina