woensdag 3 april 2019

Van een vlinder weten we dat het ooit een rups was, maar wat weten we van andere insecten?

We zien ze meestal alleen maar als ze vliegen en we weten dat door ons toedoen de aantallen per soort de afgelopen jaren sterk zijn afgenomen.

Om meer te leren over insecten geeft de KNNV afdeling Gooi een basiscursus van 6 avonden en 3 excursies om kennis te maken met het leven van insecten.

Dik Vonk en Alfons Vaessen gaan ons om de beurt inwijden in de geheime wereld van deze nuttige dieren.

De cursus vindt plaats op de volgende woensdagavonden:

3 april 2019

17 april 2019

8 mei 2019

22 mei 2019 

5 juni 2019 

12 juni 2019.

De cursus wordt gegeven in de Infoschuur 't Gooi aan de Naarderweg 103a te Hilversum

De cursusavonden starten om 20.00 uur en eindigen om 21.30 uur.

De excursies worden in mei en juni gehouden, data worden later vastgesteld in verband met het weer.

Als je belangstelling hebt kun je je aanmelden bij Ellie Fluitsma: secretaris@gooi.knnv.nl

De prijs van de cursus bedraagt voor leden van KNNV en/of IVN € 55,--. Voor niet-leden bedraagt deze € 60,--.
Het cursusbedrag kan overgemaakt worden op IBAN NL03INGB0000094250 t.n.v. KNNV afdeling Gooi, onder vermelding van: Insectencursus 2019.
Inschrijvingen vinden plaats op volgorde van de datum van ontvangst van het cursusbedrag.

Deel deze pagina