dinsdag 21 augustus 2018

Verslag van de cursus dagvlinders
Afgelopen zomer is na vele jaren weer een vlindercursus georganiseerd. 23 personen namen aan deze cursus deel. De cursus bestond uit 3 theorieavonden en 3 excursies. De theorieavonden werden door Kars Veling van de Vlinderstichting gegeven. De eerste avond behandelde hij de levenscyclus van rups naar pop en vlinder. Wie Dagpauwoog, Kleine vos of Atalanta in zijn tuin wil hebben moet niet alleen zorgen voor nectarplanten, maar ook voor waardplanten zoals brandnetels en distels. Uitgebreider ging hij in op de levenswijze van de Oranjetip, die alleen eitjes afzet op pinksterbloemen met veel bloemknoppen en in de buurt van bomen en struiken. Immers de rupsen eten alleen vers zaad en moeten zich 9 maanden verstoppen in het bos. De tweede avond behandelde hij de kenmerken van alle in de buurt van Gouda voorkomende dagvlinders. De derde avond testte hij voor de pauze wat er bij de deelnemers was blijven hangen van de vorige avond. Na de pauze liet hij voorbeelden zien van een enkele belangrijke nachtvlinderfamilies en tenslotte enkele aansprekende soorten van zijn vakanties in Frankrijk en Spanje.

De eerste excursie was naar de tuin van de fam. Lourier in Hazerswoude, waar we ontvangen werden met koffie en thee. Daar zagen we 11 verschillende soorten waaronder de Kolibrievlinder. De tweede excursie was naar Meyendel. In verband met het warme weer hebben we ons beperkt tot de omgeving van het pannenkoekenhuis. Veertien verschillende soorten werden waargenomen met als bijzonderheden: de Keizersmantel en de Kleine parelmoervlinder. De derde excursie ging naar het Leersumse veld. Hier waren geen vlinders te zien. De oorzaak was de grote hitte en droogte van de laatste weken waardoor veel heide verbrand was. Op aanraden van Kars Veling zijn we naar Overlangbroek gereden omdat daar de Sleedoornpage was waargenomen. We zagen wel veel Sleedoorn met rijpe blauwe bessen maar geen page. Wel werd een Landkaartje gezien met meer oranje in de achtervleugel dan normaal is voor de zomervorm. Vermoedelijk een derde generatie.

                                                                                          

Deel deze pagina