zondag 2 november 2014

Weidevogelmanifest roept provincie en boeren op weidevogels te redden

 De weidevogels dreigen uit het boerenland te verdwijnen. In de afgelopen tien jaar  is meer dan de helft van de weidevogels verdwenen. Het agrarisch natuurbeheer door boeren heeft daar geen verandering in gebracht. Om de weidevogels te redden is een andere aanpak nodig. Deze aanpak wordt beschreven in het weidevogelmanifest dat de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland heeft aangeboden aan de provincie namens 54 natuurorganisaties.

Volgens de natuurorganisaties moet niet alleen het beheer van het boerenland verbeterd worden, maar moeten ook de omstandigheden in het leefgebied van de vogels worden verbeterd. Om jongen te kunnen grootbrengen, zijn meer vochtige, bloemrijke weides nodig waarin de kuikens veilig kunnen opgroeien en genoeg voedsel kunnen vinden. Alleen met een nieuwe aanpak die daarvoor zorgt kunnen de weidevogels gered worden. Een optimale inzet en samenwerking van boeren, natuurorganisaties en vrijwilligers in weidevogelgebieden is daarbij cruciaal voor het behoud van de weidevogels.

Met het Weidevogelmanifest leveren de natuurorganisaties een bijdrage aan het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer dat op dit moment wordt voorbereid door de Provincie Zuid-Holland. In dit stelsel worden de subsidies voor agrarisch natuurbeheer ingezet in kerngebieden waar de beste kansen liggen voor verbetering van het leefgebied van de weidevogels. De agrarische natuurverenigingen moeten gaan zorgen voor de uitvoering van de nieuwe aanpak. In het Weidevogelmanifest roepen de natuurorganisaties de provincie, boeren en vrijwilligers op om samen een succes te maken van het nieuwe stelsel agrarisch natuurbeheer en zo de weidevogels in Zuid-Holland te kunnen behouden. 

Deel deze pagina