Datum: 
zaterdag 12 oktober 2019 09:30 tot zondag 13 oktober 2019 08:00
Type activiteit: 
Excursie - vogels

Zaterdag 12 oktober

Lauwersmeer.

Het Lauwersmeer op de grens tussen Groningen en Friesland heeft zijn bestaan te danken aan de afsluiting van de Lauwerszee, dit jaar precies vijftig jaar geleden. Het gebied ontwikkelde zich snel tot een van de meest vogelrijke terreinen van Nederland, tot nu toe zijn er meer dan 330 soorten waargenomen. En nog steeds worden er nieuwe zeldzame soorten gemeld. De vogelrijkdom trekt natuurlijk veel roofvogels aan en afhankelijk van het seizoen zijn er bijvoorbeeld verschillende soorten kiekendieven waar te nemen, velduilen en slechtvalken. Bovendien met een beetje geluk de zeearend die hier sinds 2010 broedt. In iedere periode van het jaar is een bezoek aan het Lauwersmeer de moeite waard, maar voor vogelaars is de herfst wel een toptijd. Het gebied ligt op de trekroute en biedt uitstekende pleisterplaatsen voor de doortrekkers en gunstige omstandigheden voor de wintergasten. Zo overwinteren vele duizenden ganzen in het gebied.

Tijdens de excursie zullen we in ieder geval de vogelkijkhut bij het Jaap Deensgat bezoeken, hier kunnen we vooral steltlopers, eenden en rietvogels verwachten. Van daaruit gaan we naar de haven van Lauwersoog waar zich vaak zeehonden laten zien. Afhankelijk van het weer, een tijdlang harde wind uit het noorden zou ideaal zijn, worden hier vaak bijzondere meeuwensoorten waargenomen en andere vogels die je normaal alleen op volle zee aantreft. De zeedijk van de haven biedt een schitterend uitzicht over de Waddenzee. Afhankelijk van het tij zijn er veel steltlopers te zien, in ieder geval grote aantallen steenlopers die tussen de basaltblokken foerageren.

Als we daarna nog tijd en zin hebben, kunnen we naar de Friese kant van het Lauwersmeer gaan, vooral de vogelkijkhut bij Ezumakeeg is prachtig. De excursie begint om 9.30 uur in het Lauwersmeer en zal ongeveer tot 13.00 uur duren. Voor de nazit gaan we na afloop meestal nog naar het restaurant in de haven van Lauwersoog (met uitstekende visgerechten voor de liefhebber). Opgave graag uiterlijk een week van te voren per email. Dan volgt ook nadere informatie over de afspreekpunten en mogelijkheden tot carpoolen.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Nader af te spreken
Contactpersoon: 
erik.hoitink@hetnet.nl
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina