Datum: 
dinsdag 10 april 2018 20:00
Type activiteit: 
Lezing

 

Wilde bijen, hun planten en beheer

Lezing door Wankja Ferguson (Gorechthuis, Haren)

 

Er zijn véél meer bijensoorten in ons land dan de honingbij, zo’n 357 soorten (Peeters et.al, 2012. De

Nederlandse Bijen). Ik ben al jaren met foto’s aan het monitoren wat er belangrijk is voor het

overleven van die wilde bijen. Ik zie dit als onderdeel van mijn werk waarbij ik beplantingsplannen

voor tuinen en openbare ruimte maak en daarbij ook moet letten op het beheer van de planten voor

bepaalde diergroepen. Erg belangrijk blijkt dan de manier waarop bijensoorten van de omgeving

gebruik maken. Er is een onderscheid te maken in sociale en solitaire bijensoorten, ook in de manier

waarop ze nestelen. Belangrijker is echter de onderverdeling in de stuifmeelgeneralisten, ook wel

polylectische- en de stuifmeelspecialisten, ook wel de oligolectische bijensoorten genoemd.

De manier waarop de bijensoorten gebruik maken van de planten in de vegetatie heeft

consequenties voor het (maai- en snoei-) beheer van de vegetatie zowel in de openbare ruimte als in

tuinen. Wil je voor de diverse bijen soorten werkelijk goed beheren is het van belang dit te

onderkennen en de beheer-adviezen aan te passen aan wat de wilde bijen nodig hebben.

In mijn lezing zal ik aan de hand van veel fotomateriaal inzicht proberen te geven hoe wilde bijen

plantenkeuzes maken en wat dan de consequenties zijn voor de inrichting van en het uit te voeren

beheer in de openbare ruimte en in tuinen.

 

Meer info www.vlindererbij.nl

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Gorechthuis, Haren
Contactpersoon: 
n.h.secretaris@groningen.knnv.nl of tel. 06 30103596
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina