vrijdag 2 november 2012

KNNV Groningen is bijzonder blij met de subsidie die ontvangen is vanuit de  Groen & Doen pot (Ministerie van EL&I) voor drie kadercursussen.  

Inge Somhorst gaat in september en oktober 2013 een basiscursus Paddenstoelen aanbieden. De Nachtvlinderwerkgroep krijgt het helemaal druk, zij gaan twee cursussen verzorgen, de eerste wordt een basiscursus Nachtvlinders, de tweede een cursus gericht op Micro vlinders. De cursussen zijn voor de deelnemers geheel gratis. Wel wordt verwacht dat de opgedane kennis gebruikt gaat worden voor natuurbeheer en natuurbehoud. Als actieve KNNV-er is dat uiteraard geen probleem velen zijn tenslotte bijna elke dag bezig met verzamelen van waarnemingen. 

 

Daarnaast worden in Haren nog drie andere Groen&Doen cursussen gegeven door Natuurpresentaties. 

 

Locatie van de theorie avonden is Zorgboerderij De Mikkelhorst, Klaverlaan, Haren. Avonden starten om 19.30 uur, m.u.v. excursies waarvoor afwijkende tijden kunnen gelden. 

Data: 

* Basiscursus nachtvlinders: 3 mei, 24 mei (excursie), 31 mei, 14 juni 28 juni (excursie),, 23 augustus (excursie) . Info en opgave: keesboele@kpnplanet.nl

* Micro vlinders: VOL

 * Paddenstoelen (leren determineren aan de hand van macroscopische kenmerken): theorie avonden 11, 25 september, 9 oktober. Excursies worden later vast gesteld. Opgave en informatie: ingesomhorst@hetnet.nl

 * Basiscursus land- en waterinsecten: 6, 21mei, 3 juni (excursie), 17 juni, 1 juli (excursie), 26 augustus (excursie). Info en opgave: info@natuurpresentaties.nl

* Wilde plantencursus (basis determineren): 7, 22 mei, 4 juni (excursie), 18 juni, 2 juli (excursie), 27 augustus (excursie). Info en opgave: info@natuurpresentaties.nl

* Floracursus gevorderden : 2, 16 mei, 30 mei (excursie), 13 juni, 27 juni (excursie), 22 augustus (excursie). Info en opgave: info@natuurpresentaties.nl

 

 

Deel deze pagina