woensdag 30 oktober 2013

Besten

De eerste reactie om al het omgewaaide hout zal zijn. Opruimen en afvoeren!.

Even bezinnen is misschien beter?

Nu heb je bv. prachtig materiaal in handen voor natuurlijk speelplaats
objecten. Lange boomstammen kunnen als evenwichtsbalken worden
gebruikt. Kortere stukken kunnen gestapeld worden tot vormen die
kunnen dienen als stapelblokken om over te lopen.
Kortere stukken kunnen ook zó in de grond gezet worden dat het
stapstenen lijken of als de rand van een zandbak worden gebruikt.

Je kunt een cirkel maken van allemaal rechtopstaande takken die
kinderen mogen beschilderen. of er een doolhof van maken.

Je kunt er bankjes van maken,

Sommige stammen kunnen rechtop blijven staan en zijn goed voor de
wilde bijen en andere insecten.

Ook de stronken van de omgevallen bomen zijn erg waardevol. Een
experiment in het Stadspark in Groningen heeft uitgewezen dat de
stronken indien ze op de zon gelegd/gedraaid worden, ze als
stijlwandje een bijzonder waardevolle nestgelegenheid vormen voor
zowel bijzondere wilde bijen soorten inclusief hommels.

Door het gebrek aan onverharde paden met bijbehorende stijlranden in
de openbare ruimte vormen rechtopstaande boomstronken met een flinke
massa aan aarde aan de kluit ook een prima vervanging voor de
stijlranden.

Niet weggooien dus maar het liefst zo veel mogelijk hergebruiken

En tot slot heeft een collega van mij Pip Gilmore nog een hele leuke
suggestie:

--------------------
Boom omgevallen? Opruimen is prima, maar opeten is veel leuker.
Enten gaat snel en is makkelijk om te doen.
Vooral grijze oesterzwam is geschikt voor heel veel loofhoutsoorten
zoals berk, populier, beuk en wilg...... en is vooral heel lekker...
www.groenetakken.nl

Groet Wankja Ferguson

ecologisch hovenier en tuinontwerpster
Vlinder er Bij Natuurtuin
www.vlindererbij.nl
info@vlindererbij.nl
06-14951297

Deel deze pagina