Datum: 
dinsdag 16 januari 2018 20:00
Type activiteit: 
Lezing

Heb je je al eens voorgesteld hoe wij zonder fossiele energie duurzaam gelukkig kunnen zijn? Joris Berkhout komt dat uitleggen op dinsdag­avond 16 januari 2018 in de educatieruimte van het Vogelhospitaal, Ver­gierdeweg 292, 2016 BJ Haarlem. Zaal open 19.45 uur, aanvang 20.00 uur.

Aanmelden noodzakelijk bij ivnzk.lezingen@gmail.com, of telefonisch bij Carla Kleinpaste: 06-52 53 53 43.

Kosten 5 euro per persoon. Voor leden van IVN, KNNV en Vogelwerk­groep is de lezing gratis.

 

Heb je een beeld hoe Nederland eruit ziet als er alleen nog elektrische auto's rijden? Heb je al eens bedacht hoe fris het dan zal ruiken? Hoe stil het wordt op straat? Of we de geluidschermen af kunnen breken? Maar heb je er ook al eens bij stilgestaan wat dat betekent voor bijvoorbeeld de raffinaderijen?

 

Voor het verwarmen van gebouwen, het verbouwen van voedsel, voor ons vervoer, bestaat een beeld hoe we het zo klimaatneutraal mogelijk kunnen inrichten. Maar hoe hangen die maatregelen met elkaar samen, waar beïnvloeden ze elkaar en wat zijn de gevolgen voor de energie-intensieve industrie? Kortom: hoe ziet het totaalplaatje eruit en waarom is dat nog steeds niet gerealiseerd? Kennis is macht, maar wie heeft de macht om de kennis actief te krijgen? Spelen bij de bedrijven en bij de overheid ook andere belangen dan klimaat en algemeen maatschappelijk nut?  Joris Berkhout is een van de auteurs van een artikel van Quintel waarin wordt uitgelegd welke stappen moeten worden gezet om duur­zaam gelukkig te worden.

Georganiseerd door: 
Vertrekplaats: 
Vogelhospitaal, Vergierdeweg 292l
Contactpersoon: 
Carla Kleinpaste
Vindt plaats in: 

Deel deze pagina