woensdag 13 juni 2018

Dit voorjaar verscheen het rapport Vlinders in het veranderende duinlandschap van Zuid-Kennemerland 1992-2016 ter gelegenheid van 25 jaar dagvlindermonitoring in de duinen van Zuid-Kennemerland. 

Het rapport laat de vlinderrijkdom van de duinen van Zuid-Kennemerland zien maar ook de verontrustende terugval van het aantal vlinders en de verschraling van de soortensamenstelling op de vlinderroutes in de Amsterdamse Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Op de vlinderroutes buiten de grote duingebieden zijn de vlinderdichtheid en de soortensamenstelling vrij stabiel.

Nieuw is de kijk op de vlinderbevolking als geheel en op de vlindergezelschappen die de verschillende leefgebieden in de duinen vertegenwoordigen. Verschuivingen in de vlinderbevolking volgen de grote lijn van veranderingen die zich in de duinnatuur en dus ook op de vlinderroutes hebben voorgedaan. De toename en later weer afname van de vlinders van bos en struweel verlopen vrijwel gelijktijdig met de periode van struweeluitbreiding, de invasie en de bestrijding van Amerikaanse vogelkers. De daaropvolgende toename van het aantal damherten en de intensivering van de begrazing komen eveneens duidelijk tot uiting in de verdeling van de vlindergezelschappen.

Bijlage

Deel deze pagina