dinsdag 19 december 2017

In 2018 geeft onze afdeling een duincursus in plaats van de bekende "basiscursus Veldbiologie"  

De duinen van Kennemerland zijn heel mooi, heel breed en heel rijk aan natuur. Maar ze kunnen nog mooier worden. De laatste jaren is er veel aandacht voor de gedurfde herstel-projecten voor de natuurlijke processen. En er is veel planologische en bestuurlijke aandacht voor het gebied, met name voor veranderingen ten behoeve van recreatie en 'verdien-modellen'. 

De KNNV vindt dat de natuurlijke rijkdom, het gratis genieten en het verder repareren van de milieuschade de kern van de zaak is. 

Met de duincursus van 4 dinsdagavonden (3 en 17 april en 8 en 22 mei) en vier excursies op zaterdagen (7 en 21 april en 12 en 26 mei) kan men dat zien, begrijpen en genieten.

De kosten zijn slechts 30 euro! voor leden van natuurverenigingen. Anderen betalen 10 euro meer.

Betaling op rekeningnummer NL20 TRIO 0198 4666 25 t.n.v. KNNV-afd. Haarlem te Santpoort onder vermelding van Cursus.

Opgave bij de coördinator van de cursus: marja-franskoning@kpnmail.nl

Deel deze pagina